12 jul 2020

Anar al contingut

Dades INE

Un treballador amb discapacitat cobra el 17% menys que un que no en té

El 2016 els treballadors amb discapacitat van sumar 1,8 milions de professionals i van representar el 6,1% de la població en edat de treballar

Mentre el PIB en aquest període creixia al 3,3%, els salaris van registrar un descens respecte a l'any anterior de l'1,4%

Gabriel Ubieto

Una persona amb discapacitat cobra a Espanya el 17,1% menys que una persona sense discapacitat,amb un salari mitjà anual brut de 19.297,6 euros. Així va ser el 2016, les últimes dades disponibles publicades aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que revelen que el creixement econòmic experimentat en aquest període, del 3,3% del PIB, no només no es va traduir en més salaris, sinó que ho va fer en retrocessos. Les remuneracions per a treballadors amb discapacitats van disminuir entre el 2015 i el 2016 l’1,4%.

Aquesta estadística fa referència a una població que l’any 2016 sumava a Espanya un total de 1.840.700 persones en edat de treballar, és a dir, entre 16 i 64 anys, i que representava el 6,1% de la població total en edat laboral.

La bretxa de gènere, no obstant, és una realitat que va afectar amb menor intensitat aquest col·lectiu en matèria salarial, ja que la diferència de remuneracions entre una dona amb discapacitat i un home amb discapacitat va ser del 15,8%. Entre el global de treballadors va ser en aquell mateix període del 22,6%. El retrocés salarial global experimentat el 2016 va afectar de manera més pronunciada les dones, ja que van cobrar de mitjana el 2,4% menys en aquest període que l’any anterior. En el cas dels homes amb discapacitat, el descens va ser de l’1,1%.

Una altra de les bretxes significatives que divideixen les treballadors amb discapacitat és si se'ls dona feina amb un contracte específic per a la seva situació o no. Les primeres van tenir el 2016 uns salaris el 12,4% superiors que se segons, amb una diferència de 2.178,7 euros anuals entre les dues categories.

Com més discapacitat, menys salari

El grau de discapacitat també va marcar la quantitat del salari percebut, ja que, com més grau de discapacitat, menys sou. Els treballadors amb una limitació del 66% o superior van cobrar anualment 18.506,2 euros, el 6,4% menys que una persona amb entre el 33% i el 44% de discapacitat, i el 4,3% que la mitjana. La categoria següent amb sous mñes baixos va ser la que tenia diagnosticada una discapacitat d’entre el 45% i el 64%, amb 18.738,1 euros anuals de mitjana, i la que més va cobrar va ser la que menys discapacitat reconeguda tenia, entre el 33% i el 44%, amb 19.691 euros.

Que els treballadors amb un contracte temporal tinguin més precarietat és una característica que afecta tots els treballadors, tinguin reconeguda discapacitat o no. En el cas dels primers, un professional amb un contracte indefinit va cobrar el 2016 el 47,8% més que un treballador amb contracte temporal. Els percentatges de temporalitat sobre el nombre absolut d’empleats van ser molt similars als registrats entre els treballadors sense discapacitat. Ens els primers, el nombre d’empleats amb un contracte de durada finita va ser del 23,8%, menys de tres dècimes que entre els segons.