Anar al contingut

laboral

El Constitucional anul·la el requisit de rendes familiars per accedir al subsidi de majors de 55 anys

La UGT reclama que l'ajuda sigui per als que superin els 52 anys

El Constitucional anul·la el requisit de rendes familiars per accedir al subsidi de majors de 55 anys

RICARD CUGAT

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucional i nul·la una disposició legal de l’any 2013 que establia com a requisit per accedir al subsidi de majors de 55 anys el fet de no tenir rendes familiars. D’aquesta manera, torna a la situació inicial, en la qual només es tenien en compte les rendes personals a l’hora de concedir o no l’accés al subsidi. La decisió del TC, publicada al 'Butlletí Oficial de l’Estat’ (BOE) arran d’un recurs presentat pel PSOE, declara inconstitucionals i nul·les diverses disposicions del Reial Decret-Llei del 15 de març del 2013 sobre mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu.

En concret, la disposició final primera, ara anul·lada pel TC, establia que tot i que el sol·licitant no tingués rendes personals, en cas de tenir cònjuge i/o fills menors de 26 anys o majors impossibilitats o menors acollits "únicament s’entendrà complert el requisit de falta de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no superi el 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries".

No en la seva totalitat

El Constitucional ha anul·lat aquesta disposició, si bé la seva decisió es basa en la incorrecta utilització per part del Govern del PP de la fórmula del Decret Llei. La sentència no estima en la seva totalitat el recurs presentat pel PSOE, tot i que sí parcialment per a determinades disposicions de la norma.

La decisió consta d’un vot particular dels magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer en el qual defensen que s’havia d’haver estimat íntegrament el recurs d’inconstitucionalitat, perquè el Govern no va aportar una justificació suficient que l’habilités per a l’ús de la legislació d’urgència, una consideració que entenen vàlida per a tots els preceptes de la norma i no només aplicable a determinades disposicions. 

Reacció sindical

La UGT ha difós aquest dimarts un comunicat en el qual es felicita per aquesta sentència, ja que el requisit de rendes que va establir la llei excloïa del subsidi "milers d’aturats majors de 55 anys". "La norma imposava una desmesurada falta de rendes familiars per poder percebre el subsidi", afirma el sindicat. La secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d’UGT, Mari Carmen Barrera, ha denunciat que aquesta disposició legal deixava fora del subsidi milers de treballadors majors de 55 anys que tenien el seu cònjuge o un fill treballant, tot i que el seu salari fos molt reduït.

"La sentència dona una resposta contundent a aquest col·lectiu, que són els més damnificats per la reforma laboral i per les retallades del Govern del PP", ha assenyalat Barrera, que ha recordat que abans del 2012 a aquests subsidis podien accedir els majors de 52 anys (l’edat es va pujar a 55) i només es computaven els ingressos del sol·licitant de l’ajuda. Així doncs, la UGT posa com a exemple que en una unitat familiar formada per una persona aturada i el seu cònjuge, amb la disposició ara anul·lada es perdia el dret al subsidi si els ingressos d’aquesta unitat familiar sobrepassaven els 1.060 euros mensuals aproximadament.

Subsidi a partir de 52 anys

La UGT ha recordat que l’objectiu d’aquest subsidi, que es va establir fa dècades, és el de proporcionar una ajuda als treballadors grans en vista de la dificultat que les empreses els contractin. El sindicat ha demanat, a més, que l’edat d’accés per a la percepció del subsidi es torni a situar en 52 anys i no en 55; pujar al 125% de l’SMI la cotització a la Seguretat Social, tal com era abans de la reforma del PP; i eliminar la jubilació forçosa als 61 anys per als aturats que cobren aquest subsidi "perquè retalla encara més la seva pensió".

Dels 3,4 milions d’aturats registrats el 2017, el 23%, un de cada quatre, té més de 55 anys i 240.605 aturats majors de 55 anys estan fora de qualsevol sistema de protecció, ja sigui contributiva, assistencial o altres ajuts, argumenta la UGT.