28 maig 2020

Anar al contingut

Primer trimestre 2018

Indra obté un 49% menys de beneficis, fins als 11 milions

La multinacional espanyola eleva, tot i això, els ingressos el 15% i la contractació el 26%

El Periódico

Indra obté un 49% menys de beneficis, fins als 11 milions

Indra ha registrat un benefici net d’11 milions d’euros durant el primer trimestre del 2018, cosa que suposa un descens del 49% respecte al mateix període del 2017. La companyia ha atribuït el resultat, en un comunicat de difusió de resultats a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), al resultat operatiu més baix i a les despeses financeres més elevades.

Així mateix, el resultat brut d’explotació o ebitda ha assolit els 48 milions d’euros, cosa que suposa un augment de l’1%  respecte al primer trimestre del 2017. Excloent els costos de reestructuració de Tecnocom, el creixement ha sigut del 15%.

En concret, Indra ha augmentat la contractació neta el 26% en moneda local (un 22% en termes reportats) en el primer trimestre d’aquest any, fins a assolir els 1.040 milions d’euros, amb creixements tant en el negoci de transport i defensa (T&D) com en el de tecnologies de la informació (TU).

D’altra banda, les vendes han assolit els 714 milions d’euros, cosa que suposa un creixement del 15% en moneda local (del 12% en termes reportats), impulsades per l’aportació de Tecnocom, el negoci d’eleccions, així com per defensa i seguretat i pel negoci de trànsit aeri.

En sentit contrari, les vendes s’han vist afectades negativament pel tipus de canvi, concretament, en un descens de 23 milions d’euros, així com per l’estacionalitat de la Setmana Santa i l’impacte de la NIIF 15. Tots dos efectes suposen un retrocés de 16 milions d’euros.

El resultat net d’explotació o ebit en termes absoluts ha sigut de 26 milions d’euros (32 milions excloent-hi el total de costos de reestructuració de Tecnocom) en el primer trimestre del 2018 en contrast amb els 33 milions d’euros del primer trimestre del 2017.

Pitjor resultat financer

D’altra banda, el resultat financer ha sigut de pèrdues de 9 milions d’euros en el primer trimestre del 2018, en contraposició amb les pèrdues de 2 milions d’euros en el mateix trimestre de l’any anterior, a causa que en el primer trimestre del 2017 es va produir un efecte positiu associat a certes cobertures per tipus de canvi i altres resultats financers, que va ser revertit en el segon trimestre del 2017.

La generació de caixa ha sigut de pèrdues de 6 milions d’euros, en contrast amb les pèrdues de 5 milions del primer trimestre del 2017, que mostra, segons ha assenyalat la companyia, un comportament "molt positiu" tenint en compte que va absorbir l’augment del Capex (14 milions, en contrast amb els 5 milions) i la "forta" generació de caixa que es va assolir en el quart trimestre del 2017 per l’anticipació de cobraments i altres variacions operatives.

La companyia manté les mateixes estimacions d’ingressos, l’ebit i la generació de caixa abans de circulant ja comunicades per a l’exercici del 2018. 

Temes: Indra