07 juny 2020

Anar al contingut

campanya fiscal

¿Què podeu fer per pagar menys per l'IRPF?

Els plans de pensions i la vivenda habitual es mantenen com a principals instruments per rebaixar la factura tributària

Agustí Sala

 

  / EFE / PÉREZ CABEZA

Quan falta menys d'un mes i mig perquè s'acabi l'any, encara es poden fer algunes operacions amb transcendència tributària per intentar rebaixar la factura de l'impost de la renda (IRPF) que caldrà afrontar a partir de la primavera que ve. El pla de pensions i la vivenda habitual són els principals instruments per alleugerir la càrrega, però n'hi ha alguns altres.

1 Fins a 45 euros d'estalvi per cada 100 euros aportat

El principal ganxo dels plans de pensions és el seu avantatge fiscal, que permet reduir la base imposable, és a dir la renda sotmesa efectivament a gravamen. L'estalvi tributari pot arribar fins a 45 de cada 100 euros aportats al fons (fins a 48 a Catalunya, on els tipus són més alts). Un contribuent amb un tipus de l'IRPF del 24% i una aportació de 2.500 euros s'estalviaria 600 euros. Un altre subjecte amb un gravamen del 45% i una aportació màxima de 8.000 euros se n'estalviaria 3.600. El límit anual és la menor de les següents quantitats: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques (fins a 26.666 euros). 

És un atractiu a curt termini, d'efectes immediats i l'aportació amb efectes per a tot l'exercici es pot portar a terme fins al 31 de desembre a mitjanit. Però suposa, en realitat un ajornament del pagament d'impostos fins a la jubilació, un període en el qual els ingressos minvaran.

I, a més, la rendibilitat d'aquests instruments per complementar la pensió pública sol deixar molt a desitjar. De fet, en períodes llargs de temps, tenen més bon rendiment la inversió directa en accions en borsa o en renda fixa que els plans de pensions, segons un estudi que realitza anualment el professor de l'IESE, Pablo Fernández.

Amb un total de 7,6 milions de partícips en la modalitat individual, la més estesa, a 30 de setembre passat, es troba en els mateixos nivells que fa 12 anys. El Govern ha anunciat que tornarà a forçar la reducció de les comissions per fer-los més atractius.

2. Una casa que permet deduir fins a 1.356 euros

Una altra de les fórmules per rebaixar la factura de l'IRPF és esgotar fins al màxim la deducció per adquisició de vivenda habitual, sempre que s'hagués comprat abans del 2013. Són deduïbles fins a 9.000 euros per contribuent, i això representa 1.356 euros. En el cas d'una parella, són fins a 18.000 euros entre tots dos i 1.356 euros de deducció cadascun.

Si, en canvi, ja l'ha venut o pensa fer-ho, una opció és reinvertir els diners en una nova vivenda habitual, cosa que permet no tributar per aquesta renda. Si és més gran de 65 anys, no tributa pels guanys. I si amb aquesta edat, la que ven no és la casa habitual, pot deslliurar-se de tributar pels primers 240.000 euros sempre que els dediqui a constituir una renda vitalícia a favor seu, recorda el REAF.

3. Estalvi i inversió amb avantatges 

Una de les vies d'alleugerir càrregues de cara a la pròxima declaració de la renda consisteix a combinar plusvàlues i minusvàlues. En el cas que hagi obtingut algun guany patrimonial per la venda de participacions en un fons d'inversió o d'accions, "té fins al final de l'exercici per realitzar minusvàlues tàcites que tingui en algun altre element patrimonial", destaca el Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) en un catàleg de consells que va presentar aquesta setmana.

El mateix passa si ha venut algun bé o dret per un preu inferior a què el va adquirir en el seu dia. Pot aprofitar per reduir la tributació d'algun guany patrimonial de l'any que pugui obtenir abans que finalitzi l'exercici.

Una altra opció consisteix a revisar les declaracions dels últims tres exercicis. Si té un saldo negatiu pendent derivat de la compensació de guanys i pèrdues patrimonials pot aprofitar per esgotar-lo, ja que aquest avantatge es perd si no s'exercita en un termini màxim de quatre anys.

Una altra fórmula per alleugerir la factura tributària són els dipòsits o assegurances a cinc anys vista. Pot realitzar aportacions durant un lustre sense superar els 5.000 euros per exercici. No ha de declarar aquesta suma i la seva rendibilitat queda exempta de tributar en l'impost de la renda de les persones físiques.

4. Del donatiu a la quota sindical

Hi ha altres coses que pot fer abans d'acabar l'any per estalviar-se alguns euros addicionals. Una d'elles és la donació a una oenagé. Sobre els primers 150 euros s'aplica un percentatge de deducció del 75% i sobre la resta de la base de deducció, del 30%. Una altra opció que el compromet més és afiliar-se a un sindicat o a un partit polític. Les quotes aportacions a partits tenen una deducció del 20%, amb una base màxima de 600 euros (120 euros). Les quotes a sindicats són despesa deduïble dels rendiments del treball.