29 maig 2020

Anar al contingut

EVOLUCIÓ DEL finançament de l'economia

La morositat cau al 13%, la taxa més baixa de l'any

L'evolució del crèdit mostra el desendeutament de les famílies

El crèdit a pimes i hipoteques augmenta, però encara cau el de grans empreses

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

Arriba en l'última part de l'any, però les expectatives del sector financer pel que fa a la morositat sembla que finalment es compliran el 2014, si s'ha de jutjar per les últimes dades disponibles, les de setembre. La taxa de morositat va baixar en aquell mes al 13,01%, el percentatge més baix de tot l'any. Els 180.517 milions de crèdits morosos, segons les dades publicades ahir pel Banc d'Espanya, són la xifra més baixa des de juliol del 2013. I reflecteix, principalment, el gradual despalanquejament de les famílies espanyoles, perquè el volum de crèdit viu al setembre -1,38 bilions d'euros- representa 483.139 milions d'euros menys que en el crèdit del conjunt del sistema a finals del 2008.

La caiguda dels saldos morosos té a veure amb una lleugera millora en la situació econòmica de les famílies, però també amb les importants vendes de carteres d'impagats i fallits, que compensen així el descens del crèdit. De fet, la baixada del saldo creditici segueix imparable: al setembre, el ritme de caiguda interanual es va situar en el 6,25%.

TENDÈNCIA BAIXISTA / Les dades del Banc d'Espanya confirmen la tendència apuntada en les presentacions dels resultats bancaris del tercer trimestre. La majoria de les entitats han publicat descensos en la ràtio de mora i caigudes dels saldos crediticis, malgrat el repunt que s'ha produït en el nou finançament, especialment a pimes i en hipoteques. Però no ha passat igual amb el crèdit a grans empreses, que continua a la baixa. Els diners prestats a aquestes empreses van baixar un 18% al setembre respecte al mateix mes del 2013, fins als 25.600 milions. L'augment dels crèdits de menys d'un milió d'euros, que són els que tradicionalment s'associen a les pimes i que van créixer un 14%, fins als 12.000 milions, no va compensar el fort retrocés dels que superen aquesta xifra.

Per entitats, els establiments financers de crèdit són els que el mes de setembre van aconseguir la caiguda més gran de la morositat, 34 punts bàsics, fins a l'11,09%. Al seu torn, la ràtio de bancs, caixes i cooperatives va caure 22 punts, fins al 13,106%.

Temes: Morositat