Intangibles

Per fi expectatives serioses. Cuidem-les

2
Es llegeix en minuts
J.Trigo Portela
J.Trigo Portela

Dtor. executiu de Foment del Treball

ver +

S'ha reduït la prima de risc que s'emportava, sense donar res a canvi, una bona part dels recursos que es generaven a Espanya. No està en el nivell d'Alemanya, però ara amb el mateix esforç és possible pagar als prestamistes i començar a reduir el que es deu. És un alleujament però no una panacea, i per això convé prendre's seriosament el que hauríem d'haver estat fent des de fa temps per mantenir i crear ocupació, per produir i exportar, per estalviar i invertir.

El que es necessita és reduir el cost de compliment de la regulació per via de reduir i igualar les exigències que s'imposen a cada comunitat autònoma. Al mateix temps el sector públic, en totes les seves varietats i llocs, hauria de reduir les seves despeses, deixar de crear noves empreses i privatitzar o tancar les existents, reduir el nombre de les seves emissores de ràdio i televisió. S'ha d'eliminar la inèrcia del sector públic, disminuir els impostos i les taxes que s'han creat simplement per augmentar la recaptació o cobrir el dèficit en curs.

La recuperació serà lenta perquè s'han perdut moltes empreses i amb elles una gran part dels seus coneixements, experiència, reputació, maquinària i equips conjuntats. La situació és similar en altres països que s'esforcen a vendre els seus productes i serveis, cosa que és un repte superior als que s'han vist fins ara. Les empreses i les famílies s'han ajustat a la nova situació però han d'adaptar-se a nous canvis que exigiran qualitat i novetat, preu baix, seguretat i adaptabilitat, cosa que només s'aconsegueix amb equips ben conjuntats, ja sigui a les fàbriques o als despatxos.

Les administracions han de fer el mateix esforç mantenint les prestacions i sense apel·lar al finançament bancari, cosa que no és fàcil però és possible, per exemple amb la concentració d'ajuntaments, fet que els donaria més capacitat i prestacions, i alhora es reduirien les exigències de pagament al ciutadà per l'exuberància de taxes.

Fins ara la persecució de l'economia irregular ha estat molt tolerant, però ha perjudicat l'activitat formal. Ara s'ha d'eliminar aquesta competència deslleial alhora que es fa més fàcil la vida de les petites i mitjanes empreses. Si es busquen resultats sensats i es cuida la despesa, hi ha moltes activitats i despeses supèrflues que es poden eliminar contribuint a l'estabilitat del país.

Notícies relacionades

No obstant, la lectura del BOE continua aportant evidència de moltes varietats de despesa que, suaument matisades, es mantenen sense evidenciar-ne la necessitat. Les administracions poden apor-

tar una nova empenta a l'economia si guanyen en eficiència, redueixen les seves exigències, tant les financeres com les de compliment, i intenten competir amb altres països fent que el seu nivell de vida sigui millor.