ZONA FRANCA

Claredat

1
Es llegeix en minuts
J.Trigo Portela
J.Trigo Portela

Dtor. executiu de Foment del Treball

ver +

El reial decret llei 10/2010, de 16 de juny, està aprovat, publicat i qüestionat. Canvia alguna cosa i no arregla res. Les normes ben fetes emmarquen les activitats que regulen, es coneixen, s'apliquen i perduren. Per contra, el que es fa amb presumpció d'efímer, el que és complex i genera diferents solucions per a situacions similars, és vist amb recel, frena les activitats i decisions que pretén organitzar, neix amb descrèdit i no està a l'altura de la metes que persegueix.

Notícies relacionades

La producció de béns i serveis requereix esforç continu per atendre els clients, excedir les seves expectatives i superar les ofertes de la competència. La provisió de mitjans de producció i informació, la diligència en el servei, en la gestió, en el finançament i en el cobrament s'afegeixen al compliment de centenars de normes i al pagament de taxes, llicències i impostos. Tot això és important, però el més delicat és la gestió de les persones, l'organització de l'activitat, la formació de col·laboradors, la seva motivació i la productivitat. Les incidències quotidianes afegeixen dispersió i absorbeixen part d'un temps que és escàs i difícil de compartir amb una creixent càrrega regulatòria. Encara més a Espanya que és un país de pimes.

Algunes vegades amb cinisme i altres amb reverència es diu que les persones són el capital més preat. El cert és que sense les persones l'activitat empresarial és impossible, però no n'hi ha prou de tenir-les en nòmina. Si les decisions de contractar són complexes i si hi ha temor al cost i complexitat de rescindir una relació laboral, aquesta barrera de sortida actua com a barrera d'entrada que frena la contractació i el creixement. La millor aportació a la creació d'ocupació i la seva estabilitat és una norma clara i d'interpretació previsible, mentre que una regulació transitòria i que deixa obertes interpretacions contraposades sobre temes bàsics inhibeix la presa de decisions. Per difícil que sigui el trencament de prejudicis i la pressió d'aquells que ostenten privilegis impropis, la necessitat constreny perquè l'atur és insostenible tant des del punt de vista econòmic, com des d'un enfocament ètic. La rapidesa i la claredat han d'anar juntes.