Patrocina:

ANÀLISI DEL SECTOR

Retrat del sector de la logística a l'XI Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2020

El 78,4% de la indústria espanyola està implicada en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS)

L'intercanvi d'informació estandarditzada (43,7%) serà l'aspecte essencial que marcarà la logística del futur

Retrat del sector de la logística a l'XI Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2020
Es llegeix en minuts

La 22a edició de la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d’Europa, el SIL 2020, ja ha realitzat l’XI Baròmetre Cercle Logístic 2020 on analitza en profunditat el sector de la logística. Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de 1.021 directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria, que han participat per la seva condició de membres del Cercle Logístic del SIL 2020.

Implicació en l’Agenda 2030

Una de les novetats del baròmetre ha sigut que per primera vegada s’ha preguntat a les empreses industrials espanyoles si realitzen accions encaminades a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en l’horitzó temporal de l’Agenda 2030. En aquest sentit, el 78,4% afirma estar implicada amb els ODS. De fet, el 100% de les afirma realitzar alguna acció encaminada a la consecució d’alguns dels 17 objectius fixats, tot i que cal tenir en compte que d’aquestes, un 21,6% assegura que realitzen poques activitats en aquest sentit. Un 30,2% dels directors de logística i/o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses realitzen moltes accions encaminades a la consecució dels ODS i per tant estan plenament implicades en aquest aspecte. D’altra banda, un 48,2% afirma que realitzen bastantes accions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL aquesta pregunta ha substituït la pregunta què mesura el grau de compromís de les empreses carregadores amb els criteris sostenibles. 

Baixen les inversions previstes per als pròxims cinc anys

Pel que fa a les inversions previstes per les empreses per als pròxims cinc anys per adaptar-se a l’economia 4.0 s’ha de destacar que aquestes cauen respecte a l’any passat. Un 64,6% dels directors de logística i/o Supply Chain de la indústria espanyola afirmen que les seves empreses invertiran menys d’un milió d’euros per adaptar-se a l’economia 4.0, xifra que l’any passat era del 57,8%.

Un 23,9% afirma que invertiran una quantitat que oscil·larà entre el milió d’euros i els cinc milions d’euros, xifra que baixa a un 3,8% respecte a l’estudi anterior. El mateix passa amb les empreses que tenen una previsió d’inversió d’entre 5 i 10 milions d’euros que en aquesta ocasió representen un 3,5% i l’any passat representaven un 5,8%.

Per la seva part, un 6,2% dels enquestats assegura que les seves empreses invertiran entre 10 i 50 milions d’euros, xifra que puja a un 1% respecte al 2019. Aquesta pujada contrasta amb la baixada del nombre d’empreses que tenen previst realitzar una inversió superior als 50 milions d’euros que en la present edició suposen un 1,8% mentre que l’any passat aquesta xifra assolia el 3,5%, és a dir, que era un 1,7% més gran.

La col·laboració en matèria de transport marcarà la logística del futur

Una altra de les conclusions que es poden extreure de l’XI edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL és que els directors de Logística o Supply Chain de la indústria espanyola consideren que l’aspecte més important de la logística del futur serà l’intercanvi d’informació estandarditzada (43,7%). Aquesta dada augmenta gairebé un 4% respecte a l’estudi del 2019 i un 11,2% respecte al del 2018. Un altre aspecte que serà essencial serà la col·laboració en matèria de transport (39,3%), xifra que pateix un lleuger descens respecte a l’any passat quan era del 40,1%

La col·laboració en matèria d’emmagatzematge (16,1%) ocupa el tercer lloc d’aquest rànquing, sent un 0,8% inferior a la xifra llançada en l’estudi de l’any passat. Altres aspectes com són la robotització, el blockchain, l’impacte mediambiental, la millora de les càrregues a les plataformes dels clients i la potenciació de la intermodalitat, suposen només el 0,9% pel que fa a aspectes que seran essencials en la logística del futur.

Augmenten els partidaris de la implantació de les 44 tones

El baròmetre ha tornat a constatar que els carregadors espanyols són partidaris de la implantació de les 44 tones en el transport de mercaderies per carretera amb un 65,7%. Aquesta xifra ha augmentat un 3,9% respecte a l’any passat i un 9% respecte al 2018. El nombre de detractors de les 44 tones també ha baixat i només un 8,6% dels directors de logística i/o Supply Chain que han participat en aquest estudi són contraris a la implantació de les 44 tones, xifra que baixa un 2,7% respecte a l’estudi del 2019. Per la seva part, un 25,7% dels enquestats es mostra indiferent davant d’aquesta qüestió, xifra que disminueix un 1,2% respecte a l’any passat.

Un bon director de logística ha de ser una persona analítica

Un 25,2% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat en la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic considera que el principal atribut que ha de tenir un bon director de logística és el de ser analític. Aquest atribut continua amb la seva evolució a l’alça des del 2017, quan era el quart més valorat amb només un 11,8%. Aquest any continua sent l’aspecte més valorat amb un augment del 2,7% respecte a l’edició del 2019. En segon lloc hi ha el fet de ser innovador (22,8%), atribut que tot i que augmenta un 1% respecte a l’any passat es troba en un valor molt llunyà que registrava el 2018 i el 2017 quan superava amb escreix el 30%.

La capacitat de negociació (17,9%) o el fet de tenir empatia (12,8%) també són molt importants si es vol ser un professional logístic. Els 1.021 directors de Logística o Supply Chain que han participat també consideren que un bon logístic ha de tenir mentalitat digital (7,1%), que tingui una bona formació (6,2%) i que tingui contactes (5,4%).

La figura de director de logística, cada vegada més valorada per les empreses

La incidència directa que té la logística en l’èxit de qualsevol empresa és inqüestionable. És per això que la figura del director de logística cada vegada està més valorada per les empreses. Un 56,7% dels directors generals així ho considera, xifra que aquest any augmenta de forma significativa respecte al baròmetre de l’any passat, amb una pujada pròxima al 10%.

Un 32,9% dels enquestats creuen que els directors generals de les empreses en les quals treballen consideren que la figura del director de logística és fonamental. Aquesta dada és bastant significativa si ho comparem amb els resultats obtinguts el 2019, ja que era de només el 19,1%. Alhora, un 23,8% creu que els directors generals de les seves empreses consideren la seva figura com a bastant important (el 2019 era del 27,7%), mentre que un 18,7% diu que es valora en la seva justa mesurada (el 2019 era del 25,3%).

Per la seva part, un 23,8% dels directors de logística considera que la seva figura hauria d’estar més valorada –xifra que disminueix respecte a l’any passat en un 2,9%–, i només un 0,8% pensa que no està gens valorada –xifra que baixa un 0,4% respecte a l’any anterior–.

El transport continua sent el rei de les activitats subcontractades

L’activitat logística més subcontractada, com ja ve sent habitual als anteriors baròmetres és, sens dubte, el transport. Un 95,4% dels directors que han participat afirma que subcontracta els serveis del transport de la seva empresa. Aquesta xifra, tot i que és lleugerament inferior a la de l’any passat (-0,3%) situa el transport com a líder d’aquesta categoria ja que se situa a gran distància de la segona activitat més externalitzada, que és la distribució amb un 59,3%. Es pot destacar que la distribució augmenta una mica respecte a l’any passat (+1,3%) i considerablement i amb regularitat des de l’estudi realitzat el 2014 quan suposava un 43,5%. L’augment de la distribució com a activitat logística subcontractada per les empreses espanyoles podem dir que és pràcticament una constant des de l’inici del baròmetre, ja que només el 2013 va patir un retrocés.

Una altra activitat que experimenta un fort creixement a l’hora de subcontractar és la de l’envàs i embalatge que supera per primera vegada la xifra del 30%, concretament un 30,6%. Aquesta activitat creix un 3% respecte a l’any passat i un 3,7% respecte al Baròmetre de fa dos anys. Una altra dada que destaca el baròmetre és que augmenten els serveis d’automatització de sistemes i de producció subcontractats per part de les empreses industrials espanyoles. En el cas de l’automatització de sistemes la xifra és del 18,3% (+1,7% respecte al 2019) i en el de la producció del 12,5% (+2,1% respecte a l’any passat).

La qualitat és l’aspecte més important per subcontractar

La qualitat continua sent l’aspecte més valorat a l’hora de subcontractar un servei logístic tot i que aquest any pateix un important retrocés pròxim al 10%. El 75,5% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat en el baròmetre assenyalen la qualitat com l’aspecte més valorat a l’hora de subcontractar un servei logístic.

El segon aspecte més valorat és la flexibilitat amb un 61,5%, consolidant el gran ascens que va patir en l’estudi del 2019. Per la seva part, l’experiència i la confiança se situa en tercer lloc amb un 59,4%, la xifra més alta registrada des que es va iniciar el Baròmetre del Cercle Logístic el 2010.

Per la seva part, l’estalvi  que li suposarà a l’empresa el fet de subcontractar un determinat servei o producte logístic cau fins al quart lloc amb una xifra del 55,3%. A continuació trobem l’especialització (26,6%), la rapidesa (19,6%), l’optimització empresarial (17,5%) i els recursos humans. (6,3%).

Eficiència i l’optimització d’estocs

Per primera vegada en les 11 edicions anteriors del Baròmetre del Cercle Logístic, l’eficiència i l’optimització d’estocs  se situa com la principal preocupació dels carregadors espanyols. Un 22,6% dels directors que han participat assenyalen l’eficiència i l’optimització d’estocs  com la principal preocupació, xifra que augmenta un 18,8% respecte a l’enquesta del 2019, quan ocupava el novè lloc d’aquest rànquing.

En segon lloc trobem el servei i la qualitat, que constava des de 2011 com la principal preocupació logística. El servei i la qualitat, amb un 21,5%, experimenta un descens del 4,7% en relació amb el 2019. La rapidesa, puntualitat i compromís ocupen el tercer lloc amb un 15,8%.

Notícies relacionades

Un altre aspecte destacat és que s’observa un important augment de la preocupació entre els professionals logístics per tots els aspectes relacionats amb la comunicació i la informació (tecnologies de control) amb un 13,1%, xifra que suposa un augment del 3,2% i la xifra més gran assolida en les edicions anteriors.

S’ha de destacar el retrocés de la innovació com una de les preocupacions logístiques. La preocupació per la innovació ha baixat un 3,1% respecte a l’any passat i assoleix un 5,3%. La sostenibilitat (5,3%), la planificació (4,3%) i l’adaptació a la indústria 4.0 (4,1%) també apareixen entre les principals preocupacions que tenen els directors de logística i/o Supply Chain de la indústria espanyola que han participat en el XI Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2020.