PANDÈMIA

La Generalitat promou la investigació sobre l'impacte de la Covid-19

La convocatòria PANDÈMIES 2020 es dirigeix a projectes en els àmbits de la salut i el benestar

Els ajuts finançaran investigacions sobre els efectes de la pandèmia del coronavirus

gene-8 10

gene-8 10

3
Es llegeix en minuts

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa una línia d’ajuts a projectes d’investigació anomenada PANDÈMIES 2020 amb l’objectiu de finançar investigacions en diversos àmbits científics per analitzar els efectes de la pandèmia de Covid-19 i del concepte de pandèmia sobre la societat. La convocatòria està dotada amb una partida de 7.200.000 milions d’euros i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 d’octubre del 2020.

La finalitat d’aquesta línia d’ajuts és proposar mesures, models i línies d’actuació per contribuir a superar les conseqüències de la pandèmia i per definir nous models preventius, d’anàlisi i tractament. Impulsada des de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, els ajuts es tramitaran a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

La convocatòria destaca per la seva transversalitat, ja que inclou propostes sobre els aspectes sanitaris i de gestió pública de les pandèmies, però també aproximacions socials, econòmiques, educatives, històriques i culturals al fenomen. La voluntat dels ajuts és fer aflorar una reflexió rigorosa i històrica entorn de les diverses facetes que conformen la complexitat d’una pandèmia, per entendre millor l’abast de la Covid-19 i anticipar-se a les que puguin tenir lloc en el futur.

A fi de maximitzar l’abast dels resultats, la convocatòria té vocació de potenciar el desenvolupament de projectes conjunts entre grups d’investigació de diferents institucions del país que treballin sobre una mateixa temàtica.

PANDÈMIES 2020 dirigeix el talent científic del sistema català de coneixement, perquè col·labori de forma creativa i interdisciplinària, malgrat estar vinculat a diferents grups d’investigació, a fi de proposar respostes noves a qüestions encara no plantejades des de la recerca i la societat en el seu conjunt. A partir de les dades de grups d’investigació (SGR) de cada institució, es proposa la creació d’equips d’investigació ad hoc per a cada projecte en funció de la pregunta que vulguin respondre, sempre vinculada amb les pandèmies, les passades, la present i les futures.

Estudis en àmbits transversals

Els ajuts estan oberts a projectes relacionats amb l’impacte a Catalunya i al món de la Covid-19 pertanyents a tots els àmbits. No obstant, la convocatòria proposa un total de cinc camps que es poden prendre com a referència per fomentar la interdisciplinarietat: 

  • Salut i benestar (prevenció, model de personal sanitari, mecanismes de resposta ràpida, etc.)
  • Societats inclusives, innovadores i reflexives (millora dels serveis socials, promoció de la igualtat, la inclusivitat, la ciència ciutadana, etc.)
  • Sostenibilitat i urbanisme (ciutats intel·ligents, adaptació del territori i de la vivenda, energia, etc.)
  • Transformació digital i industrial (accés a les TIC, desenvolupament de tecnologies, indústria 4.0, ‘apps’ i accessibilitat, etc.)
  • Economia reactiva i del coneixement (economia circular, sostenibilitat, mercat laboral, etc.)

Es poden beneficiar d’aquesta nova línia d’ajuts els equips d’investigació de les universitats del sistema universitari català i els centres d’investigació CERCA del nostre país. També està oberta a les grans instal·lacions científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia amb seu a Catalunya que tinguin grups d’investigació reconeguts vigents. Els equips d’investigació han d’estar conformats per un mínim de deu investigadors, compostos per una persona responsable del projecte i, almenys, nou investigadors doctors vinculats a universitats catalanes o centres CERCA.

Notícies relacionades

La convocatòria es resoldrà per mitjà d’un procediment de concessió de concurrència competitiva que tindrà en compte l’adequació i la qualitat científica de la proposta, la conformació de l’equip d’investigació i l’impacte dels resultats esperats. Cada un dels projectes podrà optar a una ajuda d’entre 50.000 i 350.000 euros, que acabarà determinant en funció del nombre de sol·licituds, la puntuació obtinguda segons els criteris d’avaluació i selecció, així com dels àmbits i de la disponibilitat pressupostària. Els projectes tenen un temps d’execució de 18 mesos.

Tal com s’estableix a les bases reguladores de la convocatòria PANDÈMIES 2020, les despeses que són objecte de subvenció són les derivades del desenvolupament del projecte. Comprenen despeses de contractació de personal tècnic, d’execució de la investigació (equipament científic, material fungible, etc.) i de publicació i difusió dels resultats. També s’inclouen les despeses de desplaçaments imprescindibles per a la conclusió del projecte o les estades d’investigadors convidats i experts internacionals que es considerin indispensables.