CRISI SOCIAL

La Generalitat garanteix l'alimentació de la infància vulnerable durant l'estiu

El Govern català garanteix el pagament dels imports destinats a ajuts d'urgència social per assegurar el dret a l'alimentació dels nens en situació de vulnerabilitat

shutterstock 562272778

shutterstock 562272778

1
Es llegeix en minuts

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, destinarà els recursos necessaris per continuar garantint els ajuts destinats a l’alimentació dels infants en situació de vulnerabilitat.

En aquest sentit, el departament cobrirà l’import que hagin de destinar els ajuntaments a través d’ajuts d’urgència social per garantir el dret d’alimentació de la infància en situació de vulnerabilitat de Catalunya durant els mesos d’estiu, amb l’increment dels recursos assignats als ens locals a través dels fons de contingència necessaris per fer-ho possible.

Notícies relacionades

D’aquesta manera, el Govern vol continuar assegurant als infants més vulnerables els recursos que permetin garantir les seves necessitats bàsiques d’alimentació, també durant els mesos d’estiu.

Aquesta mesura es basa en un mandat àmpliament compartit i en el compromís de garantir l’interès superior del nen, un dret i un deure del nostre sistema de protecció social, en un any en què l’estiu arriba amb especials dificultats degudes a la crisi de la Covid-19. Els nens i adolescents que es puguin trobar en situació de vulnerabilitat tindran garantit el dret a l’alimentació.