DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Programa per pal·liar la falta de personal qualificat a petits ajuntaments

La Diputació de Barcelona i els Consells Comarcals de la província col·laboren per ajudar els municipis amb menor nombre d’habitants en diverses matèries i funcions

El recolzament econòmic de la Diputació s’ofereix a les poblacions de fins a 5.000 habitants, que representen més de la meitat dels ajuntaments de la demarcació

Programa per pal·liar la falta de personal qualificat a petits ajuntaments
2
Es llegeix en minuts

La Diputació de Barcelona i els Consells Comarcals de la província uneixen forces per ajudar els municipis en matèria d’arquitectura, enginyeria, administració digital, transparència i en funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, com els secretaris-interventors. La Diputació ofereix ajut econòmic als municipis de fins a 5.000 habitants, que representen en l’actualitat més de la meitat dels ajuntaments de la demarcació. L’aposta de la institució per pal·liar la falta de dotació de personal qualificat neix del fet que a les sis comarques de la província amb municipis menys poblats –el Berguedà, Osona, l’Anoia, el Bages, l’Alt Penedès i el Moianès– pràcticament la majoria dels ajuntaments tenen vacants els llocs de secretari-interventor, arquitecte i/o enginyer.

El suport de la Diputació als Consells Comarcals ha permès aquest any ampliar a més del doble el nombre d’arquitectes i enginyers dels governs comarcals que s’han adherit al programa. Malgrat les accions realitzades, s’evidencia la manca de personal qualificat per al càrrec de secretari-interventor, per la qual cosa la Diputació de Barcelona està treballant en altres programes que impulsin la captació de nou talent per a les administracions públiques. D’altra banda, també ha quedat evident la dificultat de disposar de personal, en algunes comarques més que en d’altres. L’objectiu d’aquest recolzament al territori no és només resoldre la falta de provisió de treballadors al servei dels governs locals, sinó també treballar per captar talent jove i pròxim al territori que, degudament format i sota la coordinació tècnica de la Diputació, contribueixi a la viabilitat del programa de dotació de personal qualificat.

Accions en marxa

Des de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, amb el diputat Josep Arimany al capdavant, s’estan programant accions per resoldre les carències que afecten de ple la gestió municipal i, sobretot, la qualitat del servei prestat, alhora que s’intenta donar resposta a una reclamació històrica i constant dels ajuntaments. Cohesió territorial i cohesió social han d’anar de la mà i un dels principals eixos de la cohesió territorial és que, es visqui on es visqui, la ciutadania ha de tenir al seu costat un ajuntament pròxim i àgil, que presti serveis de qualitat.

Transformació digital

A més de la dotació de personal qualificat, la Diputació de Barcelona treballa també per a la implantació de l’ús de mitjans electrònics en els procediments administratius, els quals suposen un nou repte per als ajuntaments. En aquest escenari s’aposta per donar suport als ajuntaments en els processos de digitalització, ja sigui en l’àmbit dels circuits interns i també en la seva relació amb els ciutadans.

Les solucions tecnològiques són imprescindibles en l’organització municipal i en la manera com es relacionen administració i ciutadania.

Serveis de qualitat

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona té per objectiu essencial mantenir serveis de qualitat per als habitants de la demarcació, amb independència del municipi on visquin.

El compromís és donar suport i assistència als ajuntaments, perquè puguin prestar serveis amb garanties i òptimes condicions, especialment els dels municipis més petits.

Notícies relacionades

Més informació

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l’Agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona assumeix el seu compliment i desplega la seva acció de recolzament als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Temes:

Diputacions