Emergència social

La Diputació de Barcelona invertirà 2,3 milions a millorar les condicions de 13 barris vulnerables

L’objectiu és apoderar els veïns per convertir-los en agents transformadors del seu propi territori

Barcelona Sant Ildefons de Cornella AUTOR: JORDI OTIX

Barcelona Sant Ildefons de Cornella AUTOR: JORDI OTIX / JORDI OTIX (EPC)

6
Es llegeix en minuts
Natàlia Farré
Natàlia Farré

Periodista

Especialista en art, patrimoni, arquitectura, urbanisme i Barcelona en tota la seva complexitat

Ubicada/t a Barcelona

ver +

La Diputació de Barcelona invertirà 2,3 milions d’euros anuals entre el 2020 i el 2023 en el programa ‘Barris i Comunitats: motors de transformació social’. Una iniciativa que busca la transformació integral d’àrees urbanes especialment vulnerables a partir de reduir les desigualtats i la promoció de la convivència inclusiva, la participació i la cohesió social a través de l’empoderament veïnal i el reforç de les aliances socials. Per a això recupera l’esperit de la històrica llei de barris però amb un canvi de focus. Si durant anys, l’objectiu de les inversions va ser marcadament urbanístic per millorar l’espai públic, la creació d’equipaments i la rehabilitació arquitectònica; ara les partides tenen un clar accent social. Es tracta de posar les persones al centre i dotar-les de les eines necessàries per convertir-se en actius de transformació del seu propi territori. 

Lluïsa Moret, presidenta de l’àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació, ho explica amb un exemple: als barris amb més carències les vivendes solen tenir problemes estructurals i d’eficiència energètica, per optar a ajudes de les administracions per solucionar els esmentats problemes és indispensable tenir constituïda la comunitat de veïns, i a molts d’aquests barris no n’hi ha. «La idea és crear els espais i les situacions socials adequades perquè aquestes comunitats s’apoderin i puguin rebre altres recursos que millorin la seva qualitat de vida. Es tracta de treballar coordinadament des de la lògica de les aliances, sumar i no duplicar». Aquesta és una de les moltes accions que recull el programa, però n’hi ha d’altres, com treballar amb la gent gran amb la soledat no desitjada o amb els joves per millorar les seves oportunitats. En total són 13 iniciatives que es desenvoluparan a 13 barris amb grans dèficits socials i econòmics d’altres tants municipis de la demarcació de Barcelona.

Notícies relacionades

Les àrees a invertir són aquelles que la Diputació, conjuntament amb els ajuntaments, ha detectat que concentren una segregació més gran i nombroses situacions extremes de vulnerabilitat –social, econòmica, residencial i urbana–. I que solen coincidir amb barris que en els últims anys han tingut grans canvis sociodemogràfics que han generat problemes que superen, en totes les ocasions, la capacitat d’acció dels ajuntaments. Moret apunta que «tot i que el mètode és comú, les intervencions estan fetes a mida en funció de les realitats socials i necessitats de cada barri». I que no són zones en què es parteix de zero, sinó que es tracta de barris en els quals ja s’ha intervingut prèviament perquè s’han identificat pels municipis com a «objectes d’acció». És el cas de la Salut (Badalona), Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat), Sant Cosme (Prat de Llobregat), les Planes (l’Hospitalet de Llobregat), Pare Ignasi Puig - El Xup (Manresa), Cerdanyola (Mataró), les Torres (Rubí), Torre-Romeu Batega (Sabadell), Camps Blancs (Sant Boi), El Fondo (Cornellà de Llobregat), Ca n’Anglada (Terrassa), Eixample Centre (Viladecans) i El Tacó (Vilanova i la Geltrú).

El pressupostat per a l’any en curs és de 2.340.000 euros –dels quals 2.247.700 corresponen a subvencions mitjançant un fons de prestació– que es repartiran entre els 13 municipis, tots amb més de 65.000 habitants, arran de 172.900 euros per cap. L’elecció dels barris afectats es basa en un índex de vulnerabilitat realitzat per la Diputació a partir d’aspectes com la taxa de l’atur, el nivell d’ingressos, la població migrada i la taxa d’escolarització, entre d’altres, de les esmentades zones. La intenció de l’ens supramunicipal és continuar amb el projecte durant els venidors 2022 i 2023 amb el mateix pressupost anual. Ja que «la voluntat és aconseguir l’empoderament dels veïns, treballar des d’una lògica comunitària. La idea és que els barris, a part de les famílies, són els espais de seguretat vitals més importants», afirma Moret. Per tant, es persegueix «recuperar el paper de la comunitat i aconseguir que els ciutadans d’aquests barris tinguin la percepció que aquestes comunitats són protectores i que en aquestes comunitats se sentin acollits, actius i que tinguin un paper, juntament amb l’administració local, transformador», conclou la diputada i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. 

La Salut (Badalona)

El projecte planteja dur a terme una prova pilot centrada en el diagnòstic de 75 comunitats de veïns a tres nivells: convivència, situació dels subministraments de les finques i capacitat organitzativa veïnal. 

Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat)

L’objectiu general del projecte és progressar en les condicions d’equitat i cohesió social del barri, millorar la qualitat de vida i les relacions de convivència i, en conseqüència, incrementar les oportunitats de prosperar individualment i col·lectivament. 

Sant Cosme (el Prat de Llobregat)

El programa s’orienta a la millora dels indicadors demogràfics, culturals, socials i econòmics, i a promoure les relacions de convivència tant als espais públics com a les comunitats de veïns.

El Xup (Manresa)

El programa pretén reduir factors d’exclusió social, particularment en aspectes com la fractura digital, les debilitats relacionals i la fragilitat en matèria de salut mental i equilibri emocional.

Cerdanyola (Mataró)

És un projecte de nova concepció que es defineix per fer confluir les diferents accions intersectorials i interseccionals en matèria d’inclusió social al voltant de l’Espai Gatassa, actualment format per un centre cívic i un casal per a la tercera edat.

Les Torres (Rubí)

La finalitat és la (re)vinculació d’aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i que tenen poca formació i/o dificultats d’inclusió laboral.

Torre-Romeu (Sabadell)

En clau de salut comunitària, es planteja la creació d’un grup de dones perquè es converteixin en agents comunitàries de salut: i amb l’IES la Serra es promou el projecte Som Adolescents (cursos 2n i 3r d’ESO), sobre sexualitat conscient i saludable. 


Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)

Projecte que inclou dues accions que es referencien en una estratègia a 10 anys vista. D’una banda, la intervenció Comunitats al barri de Camps Blancs té el propòsit d’acompanyar en el procés de constitució de comunitats de propietaris; i de l’altra, l’acció Districte Sud Pool Cultural respon a la voluntat d’augmentar l’accessibilitat, la participació i la formació en pautes d’inclusió educativa i cultural desenvolupades en equipaments i a l’espai públic.

Ca n’Anglada (Terrassa)

És una intervenció de nova concepció que pren com a referent el pla Futur Ca n’Anglada 2030. La base del projecte és la millora de les relacions de convivència a partir del reconeixement de les diferències i la detecció de les necessitats socials. El projecte es desdobla en dues grans línies: la primera està centrada en els usos de l’espai públic; la segona es basa en la generació de noves dinàmiques en la relació veïnal que vincula l’edifici amb el barri i la ciutat.

Eixample Centre (Viladecans)

L’objectiu general és oferir oportunitats per a la millora de la salut emocional, especialment en aquells casos en què les persones es troben en situació de vulnerabilitat i/o aïllament social.

El Tacó (Vilanova i la Geltrú)

Es planteja la creació d’un espai comunitari que reforci els vincles i així facilitar l’articulació d’una xarxa relacional orientada a enfortir les capacitats dels residents.

El Fons (Santa Coloma de Gramanet)

El repte és recuperar entitats i iniciatives ciutadanes amb capacitat d’incidència social, de manera que s’incrementi la connectivitat social i l’organització comunitària autònoma, les oportunitats d’ocupació i la capacitació personal mitjançant pràctiques educatives.

Les Planes (l’Hospitalet de Llobregat)

L’objectiu general és reduir factors d’exclusió social, particularment en aspectes com la fractura digital, les debilitats relacionals i la fragilitat en matèria de salut mental i equilibri emocional.

Temes:

Pobresa