Patrimoni eclesiàstic

La justícia dona la raó a l’ajuntament per cobrar a l’Església l’IBI d’un edifici de lloguer

És la primera vegada que un tribunal es pronuncia a favor que una congregació pagui la taxa municipal per un immoble del qual percep rendiment econòmic

La justícia dona la raó a l’ajuntament per cobrar a l’Església l’IBI d’un edifici de lloguer

JOAN PUIG

1
Es llegeix en minuts

El Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona ha donat la raó a l’Ajuntament de Barcelona per cobrar l’impost de béns immobles (IBI) a una congregació de l’Església catòlica que llogava un edifici de la seva propietat a una societat mercantil. És la primera vegada que la justícia es pronuncia a favor de la recaptació d’impostos municipals a l’Església pel fet de rebre rendiments econòmics del seu patrimoni.

Des de l’Institut Municipal d’Hisenda es va notificar a la congregació que havia de pagar un total de 22.368’04 euros en concepte d’IBI de l’any 2019 que corresponien a l’immoble de la seva titularitat del qual percebia rendiments derivats del lloguer. Contra aquesta liquidació, la congregació va interposar un recurs administratiu, desestimat el 5 de juliol del 2021 per la regidora Comerç, Mercats, Consum, Règim interior i Hisenda de l’ajuntament. La desestimació del recurs administratiu va permetre a l’entitat religiosa recórrer davant la justícia, que va emetre aquesta sentència pionera el dia 22 del mateix mes.

Notícies relacionades

Pel que fa als arguments jurídics, el consistori defensa que la congregació està donada d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) per estar realitzant una activitat per la qual percep un rendiment econòmic, i per aquesta raó ha de pagar l’IBI. 

La congregació religiosa va al·legar que al dedicar-se el local a l’activitat docent quedava inclòs en els motius d’exempció de l’IBI recollits en la llei que regula el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i en el Concordat entre Espanya i la Santa Seu de 1979. El jutjat que ha resolt el cas considera que això no és correcte perquè qui exerceix l’activitat docent és una societat mercantil i la congregació l’únic que fa és llogar l’espai. Per tant, la congregació està portant a terme una activitat econòmica no educativa i ha de pagar l’IBI local.

Temes:

IBI