06 d’abr 2020

Anar al contingut

PENDENTS DESPRÉS DE DISSOLDRE'S EL CONSELL COMARCAL

La Generalitat resoldrà «com més aviat millor» els impagaments de serveis bàsics del Barcelonès

La directora d'Administració Local del Govern atribueix el deute amb les empreses a una «impossibilitat sobrevinguda» que un interventor autoritzi els pagaments

El grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha articulat una petició de compareixença de la responsable davant de la Comissió d'Afers institucionals

Manuel Arenas

La Generalitat resoldrà «com més aviat millor» els impagaments de serveis bàsics del Barcelonès

Manu Mitru

La comissió liquidadora de l’extint Consell Comarcal del Barcelonès, que depèn de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, resoldrà «com més avit millor» els impagaments contrets amb les empreses que presten serveis bàsics al Barcelonès.

Així ho afirma Rosa Vestitdirectora d’Administració Local de la Generalitat, com a resposta a la informació d’EL PERIÓDICO que donava compte d’un deute de més de 200.000 € per part d’aquesta comissió amb Taxi Amic SL i la Fundació per a la Defensa dels Animals i la Natura (DAINA), empreses de transport de persones amb discapacitat i cura d’animals, respectivament. «S’estan duent a terme totes les actuacions necessàries», assegura Vestit.

Tal com va avançar aquest diari, Vestit reconeix que l’impagament de les factures pendents –de fins a la meitat de l’exercici del 2019– es deu a la falta de la figura d’un interventor que autoritzi els pagaments; una carència que la responsable d’Administració Local atribueix a una «impossibilitat sobrevinguda».

Petició socialista al Parlament

Preguntada per una valoració de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès després de les tensions provocades, Vestit defineix els consells com ens «de cohesió territorial, que donen uns serveis de gran valor a la comunitat i que són difícilment substituïbles». Un judici des de la Generalitat que, paradoxalment, coincideix amb el sentir majoritari dels consistoris.

Per la seva banda, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar –les alcaldies dels consistoris afectats (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs) són socialistes– ha articulat una petició de compareixença de Rosa Vestit perquè informi la Comissió d’Afers institucionals sobre els impagaments.

La petició va d’acord amb l’esmena presentada pels socialistes al projecte de pressupostos de la Generalitat per «compensar els ajuntaments pels costos assumits». El diputat Raúl Moreno (PSC) ha definit els impagaments de la comissió liquidadora com una «deixadesa» del Govern.