ESCÀNDOL ARBITRAL

La declaració de Bartomeu davant l’Agència Tributària pel cas Negreira

En el seu testimoni davant la policia, l’expresident blaugrana desmenteix que veiés sis vegades a l’any l’excol·legiat i afirma que l’havia vist alguna vegada a la Federació i algun dia suposa que al camp de futbol, però res més

Josep Maria Bartomeu.

Josep Maria Bartomeu. / ALBERT GEA (REUTERS)

5
Es llegeix en minuts
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en judicials

Ubicada/t a Barcelona

ver +
Albert Guasch
Albert Guasch

Periodista

ver +

L’expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu va ser interrogat per la Policia Nacional pels pagaments a José María Enríquez Negreira entre el 2014 i el 2018. Aquest és el resum de la seva declaració que consta en el procediment judicial.

Sobre la seva relació amb Enríquez Negreira

Bartomeu va dir que el coneixia per haver sigut àrbitre de futbol i haver coincidit a la Federació Espanyola de Futbol. Que el coneixia per la premsa, no per tenir relació amb ell personalment.

Sobre si sabia que era vicepresident dels àrbitres

Va contestar que sabia que tenia algun càrrec a la Federació, però que no sabia quin càrrec tenia. Que quan el declarant anava a la Federació no parlava amb aquesta persona, però sí que sabia que ocupava algun càrrec.

Sobre el concepte pel qual durant la seva presidència es va abonar a Enríquez Negreira la quantitat total de 3.742.322 euros

Va dir que desconeixia que el senyor Negreira tingués una empresa que estigués facturant al club, que l’empresa era del fill del senyor Negreira, Javier, que era qui tenia els serveis contractats pel FCB. 

Sobre si existia algun contracte amb Javier Enríquez

Bartomeu va respondre que ho desconeix, que creu que no.

Sobre quins serveis deixava la societat Tresep 2014 SL, administrada per l’exdirectiu José Contreras

Ho desconeix. Que coneixia el senyor Contreras com a membre de la Comissió Esportiva del Barcelona B, sense que tingués funcions d’administració.

Sobre si no és cert que Javier Enríquez Romero facturava els seus treballs a l’empresa Tresep 2014 i aquesta, al FCB

L’expresident respon que ho desconeix, que ell no veia les factures ni sabia com ho feia. Desconeix com es feia el pagament i facturació de qualsevol proveïdor. 

Preguntat perquè digui que el fet de facturar a través de l’empresa Tresep 2014 encaria els treballs en un 50% aproximadament

Va respondre que ho desconeixi.

Sobre si existia un acord verbal entre Bartomeu i Enríquez Negreira i en què consistia aquest acord

No, almenys amb el declarant no.

Sobre si es reunia amb Enríquez Negreira unes sis vegades a l’any

No és cert. Que, com ja va dir anteriorment, l’ha vist alguna vegada a la Federació i algun dia suposa que al camp de futbol, però res més.

Sobre si tenia coneixement dels pagaments que el club feia a les empreses del senyor Negreira

Respon que en tot moment pensava que aquests imports pagats eren pels treballs i serveis prestats pel fill del senyor Negreira.

Sobre si aquests pagaments eren per garantir que les decisions que es prenguessin en el Comitè Tècnic no perjudiquessin el FCB

La seva resposta va ser que això és absurd.

Sobre si el cessament de José María Enríquez Negreira en el càrrec de vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres va ser el motiu que el FCB deixés de pagar-li

Va dir que no. Que l’any 2018 es pren la decisió de reduir les despeses de l’àrea esportiva en general, i una de les decisions que pren és prescindir els serveis prestats per Javier Enríquez. Aquesta decisió no la va prendre el declarant (Bartomeu), sinó que la va prendre l’àrea esportiva, creu que van ser Pep Segura, que era el director esportiu de futbol, i Òscar Grau, CEO en aquell moment. A més es van prendre altres decisions pel que fa a reducció de despeses com ara un canvi de companyia d’aviació i altres despeses.

Preguntat sobre quins beneficis obtenia el club com a contraprestació a aquests pagaments

La tasca que feia Javier Enríquez proporcionava informació per, en el seu cas, presentar un recurs davant la Federació i per orientar l’entrenador.

Sobre quines altres persones van intervenir en l’aprovació i autorització d’aquests pagaments

Suposa que qui demana el servei, segurament l’àrea esportiva.

Bartomeu va voler fer constar que quan va arribar a la vicepresidència esportiva li van informar que Javier Enríquez feia uns serveis per al club consistents en informes i anàlisis arbitrals dels partits i en ocasions feia xerrades d’arbitratges a la Masia. Per tant, aquest és un servei que s’anava fent des de l’època de Laporta i de Gaspart.

Que igualment va voler fer constar que en tot moment estava convençut que tots els pagaments eren pels treballs i serveis portats a terme per Javier Enríquez Romero i mai que eren imports pagats a les empreses del pare, José María Enríquez Negreira. Que sempre va pensar que els pagaments eren només pels serveis de Javier.

A instàncies del lletrat que l’assistia se li formulen les següents preguntes: 

Sobre si la Junta del club té poder executiu

Va contestar que la Junta representa el club en tots els àmbits, i és la que aprova les propostes dels directors i són aquests els que les executen.

Sobre si en aquest cas concret ho va aprovar la Junta

Respon que no, ja que aquest servei s’anava portant a terme des de fa bastants anys. Tampoc va passar per la Junta la presa de decisió de prescindir dels serveis de Javier Enríquez.  

Preguntat perquè digui si primer com a vicepresident i després com a president tenia coneixement d’aquest servei i el contingut d’aquest servei

Sabia que existia aquest servei però no en sabia el contingut. 

Sobre si era raonable l’existència d’aquest servei

Replica que sí, que és important per prendre decisions esportives.

Sobre si va ser conscient en algun moment que pagués alguna cosa a José María Enríquez

Va dir que no, que sempre va estar convençut que se li pagava a Javier.

Sobre si arriben a la junta directiva aquest tipus de contractes o si queda en l’àmbit dels executius

Els treballs són proposats pels executius facilitant dues o més empreses amb les ofertes, i és la junta la que decideix quina els portarà a terme. En aquest cas, com ja s’ha dit abans, no va passar per la junta, ja que es feia des de feia bastants anys.

Se li demana que digui una aproximació del pressupost del club en aquells moments.

Prop de mil milions d’euros.

Notícies relacionades

Sobre si percebia remuneració per ser president del club

No, que el càrrec és representatiu, ja que no cobra res del club, el declarant (Bartomeu) compaginava aquest càrrec amb la seva feina habitual.