Anar al contingut

IMPOSTOS ENDARRERITS

Piqué haurà de pagar a Hisenda per drets d'imatge

L'Audiència Nacional desestima un recurs del futbolista

Europa Press / El Periódico

Piqué haurà de pagar a Hisenda per drets d'imatge

RAYMOND ROIG

La Secció Cuarta de la Sala Conteniosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha confirmat les sancions imposades pel Tribunal Econòmic Administratiu Central al futbolista Gerard Piqué, que haurà, així, de pagar a Hisenda 2,1 milions d’euros en concepte d’impostos que no va afrontar en els exercicis 2008, 2009 i 2010 simulant un contracte de drets d’imatge amb una empresa de la qual és accionista majoritari.

La sentència, datada el 13 de maig, desestima així el recurs que havia interposat Piqué contra aquesta resolució prèvia que li ordenava regularitzar l’IRPF d’aquests tres exercicis a partir de quatre negocis concrets per import d’1.457.855,61 euros, procediment de què va derivar una sanció econòmica de 678.012,59 euros més el juny del 2013.

Els drets d’imatge

La inspecció va concloure que Piqué havia simulat a través d’una societat (Kerard Project 2006) el traspàs dels seus drets d’imatge per tal de pagar menys impostos el juny del 2006, argumentant, en primer lloc, que els havia venut a aquesta mercantil amb la qual tenia vinculació per "un preu totalment irrisori i fora de la realitat", 3.000 euros, el pagament de la qual ni tan sols s’havia acreditat.

Afegia, a més, que després d’aquest traspàs, l’esportista va continuar firmant contractes que incloïen la cessió d’aquests mateixos drets que en teoria pertanyien ja a la mercantil, que va presentar declaracions tributàries al Regne Unit en les quals declarava ingressos per drets d’esponsorització i que, en tot cas, Kerad Project no va declarar l’actiu immaterial en el seu balanç fins al 2008 i l’acord no tenia efecte davant de tercers.

L’Audiència Nacional recorda que ja el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fallar el maig del 2018 davant d’un recurs de Kerad Project que el contracte amb Piqué era "nul" i que, per tant, s’havia d’excloure la base imposable de l’impost de societats dels rendiments derivats de l’explotació dels drets d’autor com a rendiments de la societat, així com de les despeses associades a l’esmentada explotació.

"La Sala assumeix la decisió del Tribunal Superior de Justícia com a pròpia, amb la conseqüència de desestimar la impugnació d’aquesta part de la regularització i considerar que els rendiments derivats de l’explotació de tals drets d’imatge constitueixen rendiments del capital mobiliari imputables al demandant", diu la Secció Quarta.

"Simulació"

Fa, així, seus els raonaments jurídics del TSJ català, que donava per provat que en aquest traspàs de drets d’imatge a Kerard Project deia que s’havia donat una "simulació orquestrada en el sentit que l’obligada tributació recurrent aparenta realitzar amb el contracte datat el 23 de juny de 2006 un negoci jurídic en realitat inexistent, sense causa real, a fi d’impedir a l’Administració tributària el coneixement de la realitat jurídica i el fet imposable realment realitzat".

La sentència analitza cadascuna de les regularitzacions objecte de sanció, inclosa la relativa a la relació entre Kerard Project, Internacional Managemnet Group (IMG) i el Futbol Club Barcelona. Segons exposen els acords firmats entre el Barça i IMG el 16 de maig del 2008 i el 26 de febrer del 2010, "són contractes simulats absolutament que instrumenten el pagament de les comissions que Gerard Piqué Bernabeu havia de pagar a IMG en qualitat de representant del jugador".

"L’única conclusió que es deriva de les dades assenyalades és que el pagament de les comissions a IMG es va efectuar pel FCB per compte de Gerard Piqué Bernabeu i que això es va instrumentar a través d’un contracte entre el FCB i IMG simulat absolutament al mancar de causa", exposa la resolució, contra la qual es pot fer un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

Shakira i el fisc

La parella de Piqué, Shakira, va passar el juny passat pel jutjat per un presumpte frau a Hisenda. L’artista colombiana va comparèixer al jutjat el passat 6 de juny i va explicar que va fixar la seva residència a Espanya el 2015, després d’escolaritzar aquí el seu fill gran Milan, a finals del 2014. Abans només viatjava a Barcelona de forma “esporàdica” per veure la seva parella, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, segons la seva versió.

La fiscalia, no obstant, defensa una altra hipòtesi i acusa Shakira d’impagament d’impostos de la renda i del patrimoni el 2012, 2013 i 2014. En total: 14,5 milions d’euros. La cantant, defensada per l’advocat José Ángel González Franco, ja ha pagat a l’Agència Tributària uns 20 milions d’euros i n’ha dipositat 14,5 més per saldar la resta del deute.