Pere-A. Fàbregas

President de la Coordinadora Catalana de Fundacions