Josep Maria Vilà Solanes

President d'UPC Alumni de la Universitat Politècnica de Catalunya