Jordi Sabater

Professor de la Facultat d'Educació Social de la Fundació Pere Tarrés.