Jordi Balot

President de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)