Joan Francesc Pont Clemente

President de la Fundació Ferrer i Guàrdia