Jaume Clupés

President de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA).