Carlos Macian

Enginyer superior de Telecomunicacions i diplomat en relacions internacionals