Antoni Margalida, David Serrano, José A. Donázar

Antoni Margalida és Investigador de l'Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC-UCLM) i científic sènior associat de l'Institute of Ecology and Evolution (University of Bern). David Serrano i José A. Donázar són investigadors a l'Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) i experts en biologia de la conservació.