Andreu Mayayo

Professor d'història de la UB. Director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals - UB

Quan plovien octavilles

17/07/2021 - 10:00 CEST 0 Comentaris

Val la pena remarcar la gestió del patrimoni documental realitzada pel PSUC i Iniciativa per Catalunya Verds de conservació, catalogació i d’accés públic, a través del seu dipòsit a l’Arxiu Nacional de Catalunya