Ana Terra Amorim-Maia

Investigadora

Investigadora postdoctoral en justícia en la planificació i implementació de l' adaptació al canvo climàtic, BC3 - Basque Centre for Climate Change