Aquest és el país on estudien més els adolescents: no és ni Suècia ni Finlàndia
1
Es llegeix en minuts
El Periódico

L’alumnat espanyol entre 1r i 3r de l’ESO, i té una càrrega lectiva molt més gran en aquesta etapa: 1.057 hores, un 21% més que a la UE i un 15% més que a l’Organització per al Desenvolupament i la Cooperació Econòmics.

El nombre total d’hores obligatòries de classe a primària i els tres primers cursos de secundària és superior a Espanya que la mitjana de la Unió Europea, segons l’últim informe de l’OCDE sobre l’estat de l’educació publicat aquesta setmana.

La quantitat d’hores que s’imparteix a l’alumnat espanyol de primària és molt similar a la dels seus països membre, però en els tres primers cursos de l’ESO superem en més de 140 hores la mitjana d’aquesta organització, que reuneix les nacions més riques del món.

800 hores de mitjana a la primària

De mitjana a l’OCDE, el temps d’instrucció a primària és de 805 hores, això és, 111 hores menys que en la primera etapa de secundària –equivalents als tres primers cursos de l’ESO–, i a la UE la proporció és de 738 i 876 hores, respectivament.

Per a la primera etapa de secundària se superen sensiblement els valors internacionals, ja que els espanyols reben 1.057 hores anuals. Aquesta xifra suposa 181 hores més que la dels europeus i 141 hores més que la mitjana de l’OCDE, un 21,5% i 15,4%, respectivament. Entre els països analitzats amb més nombre d’hores a l’any a primària es troben Xile (1.028), Colòmbia (1.000), els Estats Units (974) i els Països Baixos (940). A l’extrem oposat hi ha Finlàndia (660), Suècia (714) i Alemanya (724).

Notícies relacionades

En la primera etapa de secundària, el Brasil presenta el nombre d’hores d’instrucció més reduït (800), seguida de Finlàndia (808), Grècia (811) i Portugal (818), mentre cinc països arriben o superen les mil hores en aquest nivell: Colòmbia (1.200), Xile (1.066), Espanya (1.057), els EUA (1.023) i els Països Baixos (1.000).

Per sota de les 7.000 hores apareixen Finlàndia, Suècia i Grècia; per sobre de les 8.500 hores hi ha els Països Baixos, els Estats Units i Colòmbia; Espanya és en el grup de països amb un temps d’instrucció que varia entre les 7.000 i les 8.500 hores, una mica per sobre de les mitjanes internacionals.