Més enllà de les pràctiques

Aprendre a ser mestre amb les escoles de l’entorn

Els estudiants de Magisteri de la UVic fan una immersió a la realitat professional al llarg de tot el grau i de forma complementària als períodes de pràctiques

Amb els programes ‘Mentoria i Identitat Docent’ i ‘Escola i Universitat’ aprenen des del primer dia què significa i què implica ser mestre

Aprendre a ser mestre amb les escoles de l’entorn
4
Es llegeix en minuts

La construcció de la identitat docent és un camí que ha de recórrer qualsevol persona que aspiri a ser mestre. Aquest procés no només implica l’adquisició d’uns coneixements pedagògics, sinó també acumular tanta experiència com es pugui en un entorn real, a les aules i amb els nens i nenes. Tot això, per reflexionar sobre les mateixes pràctiques educatives i desenvolupar una comprensió profunda dels valors i del significat d’ensenyar i aprendre. Perquè afrontar la quotidianitat dins de l’aula permet comprendre l’abast del que realment significa ser mestre i aprendre a actuar com a tal. 

Amb l’objectiu d’acompanyar els futurs docents en aquest camí, la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicològia de la UVic ofereix als estudiants dels diferents graus en Magisteri propostes formatives innovadores, que permeten aquesta immersió en la realitat professional. Més enllà dels períodes de pràctiques ordinaris establerts, aquestes activitats són una constant en el pla docent i des del primer dia fomenten que la pràctica doni sentit a la teoria en tots els estudis de l’àmbit que imparteix la universitat: grau de Mestre d’Educació Infantil, grau de Mestro d’Educació Primària, i dos dobles graus, d’Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport amb Menció en Educació Física, i d’Educació Infantil i Primària amb Menció en Llengua Anglesa.

Contacte amb l’escola

Una d’aquestes propostes és el programa Mentoria i Identitat Docent, amb el qual tots els estudiants de primer curs passen un dia a la setmana, durant tot l’any, a les aules d’una escola. «Mestres del present acompanyen mestres del futur en el context de la docència universitària», afirma el degà de la facultat, Eduard Ramírez. El programa es va posar en marxa fa sis anys amb les escoles de Vic i, des d’aleshores, ha incorporat les de Gurb, Calldetenes i, des d’aquest últim curs, els cinc centres de Manlleu. Segons Ramírez, «representa una magnífica oportunitat perquè l’estudiant pugui saber des d’un principi si el que està fent és realment el que li agrada i no haurà d’esperar a cursos posteriors per experimentar-ho, quan es fan les pràctiques lectives». 

Aquestes estades a les escoles, just quan el futur mestre està començant els estudis, suposen una immersió real a les aules i permeten contrastar la teoria amb la pràctica a mesura que aquesta es va aprenent, així com conèixer, de veritat, el funcionament d’una escola i el dia a dia del docent. Una figura clau per a l’èxit del projecte és el mestre-tutor, que acompanya l’estudiant en el seu pas per l’escola i que, com tot el programa, s’inspira en pràctiques dels graus en Magisteri d’universitats del nord d’Europa. I, alhora que els estudiants van a les escoles, els mestres entren a la universitat en un procés de doble via, que té per objectiu reforçar la xarxa i les relacions entre la universitat i els centres del territori. Es proposen espais de reflexió conjunts, en forma de seminaris, en els quals mestres-tutors, professorat universitari i futurs mestres debaten sobre el perfil i les competències que han de desenvolupar durant la seva formació inicial i d’acord amb la realitat escolar.

Escola i universitat

Paral·lelament, la facultat també porta a terme el projecte Escola i universitat.

En aquest programa, són els nens i nenes de les escoles de Vic i de Gurb, tant d’educació infantil com de primària, els que es desplacen a la universitat. Allà es troben amb els estudiants de Magisteri i fan activitats formatives que aquests han dissenyat prèviament i treballat en el marc d’una assignatura, i que posen el focus en la innovació educativa i la gestió de l’aula. Aquestes activitats, que es porten a terme un matí o una tarda a la setmana durant mig semestre, estan relacionades amb la comprensió lectora, les matemàtiques, la investigació científica, la música, l’expressió dramàtica, l’anglès, l’educació física, les ciències socials i els recursos literaris, artístics i digitals, i es porten a terme als laboratoris, a l’aula d’Educació Visual i Plàstica o a la de Música que té la facultat.

Notícies relacionades

«Aquesta experiència permet viure la professió d’una forma més vivencial, aprendre a planificar, a saber reaccionar quan es troben amb alumnes amb diferents necessitats, a tenir plans b quan el que han preparat no funciona», afirma el degà. Aquest any s’han incorporat al programa les escoles d’adults de Vic i Manlleu, cosa que aporta diversos avantatges en diferents nivells. Segons Ramírez, «representa donar visibilitat a una etapa formativa que de vegades no es contempla suficient quan s’estudia el grau». A més, ofereix als estudiants l’oportunitat d’aprendre dels professors d’adults, que tenen una formació i una experiència singulars, i de desenvolupar-se en un context docent diferencial.

Espais de simulació

La simulació com a metodologia d’aprenentatge en la formació dels mestres també és un tret de la formació de la UVic, que disposa d’espais especialment pensats per a aquest tipus de docència, en els quals s’aprèn a aplicar les habilitats pedagògiques adquirides. Els estudiants poden adquirir una experiència realista i guanyar confiança abans d’entrar a l’entorn real.