Adolescència

L’edat mitjana de la primera relació sexual és de 13,8 anys a Catalunya

  • Pares de Vilassar de Mar denunciaran l’ajuntament per una gimcana sexual amb els seus fills

L’edat mitjana de la primera relació sexual és de 13,8 anys a Catalunya
2
Es llegeix en minuts
El Periódico

Recentment hem conegut la indignació d’uns pares que denunciaran l’Ajuntament de Vilassar de Mar (Barcelona) per una «gimcana d’educació sexual» en què van participar menors d’edat, alguns d’11 i 12 anys. El cert, però, és que aquestes edats s’acosten bastant a la de la ‘primera vegada’ per a un nombre important d’adolescents. L’edat mitjana de la primera relació amb penetració és de 13,8 anys a Catalunya.

Aquest és un dels resultats extrets d’un estudi fet el 2021 per l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), que ha avaluat la salut i les competències sexuals de gairebé 250 alumnes de quart d’ESO de diversos instituts de Terrassa (Barcelona). La mitjana d’edat dels enquestats va ser de 15 anys, un 51% eren noies, un 47% nois i un 2% de sexe no binari.

En aquells adolescents que ja havien mantingut relacions sexuals amb penetració, un 62% havia utilitzat mètodes anticonceptius. D’altra banda, un 25% havia utilitzat la píndola d’emergència, amb una mitjana d’ús de dues vegades.

El 35% no parla amb els seus pares sobre sexe

Aquest estudi també examina l’educació sexual que reben els menors. De tots els enquestats, un 35% dels adolescents asseguren no tenir confiança amb ningú de la seva família per parlar de sexualitat i només un 9% va rebre formació sexual durant l’educació primària, i precisament aquests van utilitzar mètodes anticonceptius durant la seva primera relació sexual.

Un 83% d’aquests adolescents es consideraven «molt formats» en temes de sexualitat. De fet, l’edat mitjana a què van rebre la primera formació en educació sexual va ser al voltant dels 12 anys.

Un 80,4% va considerar que la formació els havia ajudat a resoldre els dubtes, i un 34,3% va expressar que volia rebre més informació sobretot d’infeccions de transmissió sexual (ITS) i de mètodes anticonceptius. Les seves principals fonts d’informació eren els amics (35%), internet (19%) i els pares (19%).

Un 9% dels adolescents van tenir la seva primera relació sexual per la influència d’algú extern a ells i un 16% es deixaria convèncer per no utilitzar el preservatiu.

Falta d’informació

Notícies relacionades

Al moment en què es va publicar aquest estudi, l’any passat, Sara Pou, de l’AIFiCC, va apreciar que els resultats mostren que els adolescents presenten «punts febles» en les seves competències i salut sexuals. La gran majoria tenen carències de coneixements relacionades amb «conceptes bàsics de sexualitat, mètodes anticonceptius i infeccions de transmissió sexual». Aquesta carència de coneixements els pora a situacions arriscades per a les quals no tenen les eines necessàries.

A més, certs factors psicològics, com la baixa autoestima i la manca de confiança familiar, influeixen en les conductes sexuals «de risc». Pou també va assenyalar que els joves inicien les relacions sexuals cada vegada «més precoçment». Per tot això, afirma que l’educació sexual ha d’estar basada en «les actituds i necessitats» dels adolescents, perquè puguin decidir de manera responsable: «És imprescindible l’inici de l’educació sexual a edats més primerenques, de manera que es garanteixi una formació correcta en el moment adequat».