Menors de 30 anys

Els joves no s’emancipen a Espanya: només un 15% ho fa, la xifra més baixa del segle

La crisi també provoca que hi hagi «un increment gradual» del percentatge de joves de 30 a 34 anys que viuen amb els seus pares

Els joves no s’emancipen a Espanya: només un 15% ho fa, la xifra més baixa del segle
3
Es llegeix en minuts

El 14,9% de les persones joves d’entre 16 i 29 anys a Espanya (1,5 de cada 10) estan emancipades, 2,4 punts menys que el mateix semestre del 2020, la xifra més baixa d’aquest segle (des de 1998), segons l’Observatori d’Emancipació corresponent al primer semestre del 2021, elaborat pel Consell de la Joventut d’Espanya (CJE).

L’informe, presentat aquest dijous, assenyala que aquesta dada és «un marcador unívoc de la precarietat que la joventut espanyola arrossega de manera endèmica» i «reforça la tesi del CJE en relació amb l’empitjorament progressiu de les condicions de vida de les persones joves».

«Si la gran crisi econòmica que va començar el 2008 ja va llastar de manera permanent les trajectòries vitals de tota una generació, la crisi del 2020, agreujada per la pandèmia de la covid-19, està tenint uns efectes fins i tot pitjors, ja que les persones joves que els pateixen es troben en una situació de partida més precària que la de la generació que les va precedir», es llegeix en l’estudi.

Per trams d’edat, la taxa d’emancipació més baixa s’observa en els joves de 16 a 24 anys (sol un 4% d’ells està emancipat) i puja fins al 33,9% entre els joves de 25 a 29 anys, és a dir, una mica més de 3 de cada 10 d’ells vivien ja fora de la llar familiar.

Joves de 30 anys que viuen amb els pares

L’informe també revela «un gradual increment» del percentatge de joves de 30 a 34 anys que viuen amb els pares, és a dir, no emancipats, que va augmentar fins a un 32,9% el primer semestre del 2021, 1,8 punts més que el semestre anterior.

Atenent la distribució per sexes, en la primera meitat del 2021 la taxa d’emancipació de les dones joves es va reduir en 2 punts, situant-se en el 17,8%, i es va mantenir més estable entre els homes, situant-se en un 12,2%.

Una de les dades que destaca el CJE és la taxa de temporalitat juvenil, que va augmentar per a aquest període 5,8 punts. A més, tot i que s’està produint una recuperació de l’ocupació, la taxa de la qual ha pujat fins al 38,4%, el Consell de la Joventut adverteix que les condicions en què s’està donant no contribueixen a millorar la qualitat de l’ocupació jove.

De les dades es desprèn que el salari mitjà percebut per una persona menor de 30 anys a Espanya és de 12.536,66 euros nets anuals, amb una disminució interanual de l’1,09%. No obstant, el 61,6% del total de persones joves no tenia salari i en un 15,4% de les llars joves cap dels seus integrants tenia feina.

A més, assenyala que les males condicions laborals de la joventut es van traslladar en el primer semestre del 2021 a l’accés a la vivenda: una persona jove que volgués emancipar-se en solitari dedicaria, de mitjana, el 81,9% del seu sou al lloguer o hauria d’ajustar-se a una superfície màxima tolerable de 29,3 metres quadrats.

Notícies relacionades

Segons precisa l’informe, una de les «poques» vies per efectuar la sortida de la llar familiar que podrien permetre’s les persones joves a Espanya seria la possibilitat de compartir una vivenda de lloguer amb altres persones. El cost d’accés de lloguer en un pis compartit per a una persona jove assalariada suposaria destinar el 25,6% dels seus ingressos.

«S’està celebrant una recuperació econòmica que no està sent justa amb la joventut; per això, la recuperació de l’ocupació jove s’està produint a causa de l’augment de la precarietat del col·lectiu. Des del CJE insistim en la necessitat d’arribar a un pacte entre totes les forces polítiques i la societat civil, una Aliança per la Joventut aprofitant, a més, que l’any 2022 serà l’any europeu de la joventut», ha remarcat la presidenta del Consell de la Joventut d’Espanya, Elena Ruiz Cebrián.