S’han analitzat més de 2.000 pacients

Descobertes diferències entre homes i dones en una malaltia pulmonar

Elles presentaven uns índexs de gravetat clarament inferiors als d’ells en les tres escales clíniques utilitzades en l’estudi

Descobertes diferències entre homes i dones en una malaltia pulmonar

HOSPITAL DEL MAR

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

Un estudi multicèntric liderat per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) ha revelat que les dones amb bronquièctasis, una malaltia pulmonar d’alta prevalença que provoca acumulació abundant de secrecions als pulmons, tenen un nivell de gravetat inferior als homes.

L’estudi, que publica la revista ‘Biomedicines’, ha analitzat les dades de més de 2.000 pacients de bronquièctasis, i confirma que la fisiologia de les dones i dels homes no reacciona de la mateixa manera davant les malalties ni davant els tractaments.

El treball l’ha liderat el Grup de Recerca en Desgast Muscular i Caquèxia en Malalties Cròniques Respiratòries i Càncer de Pulmó de l’IMIM-Hospital del Mar i ha analitzat les dades de 2.121 pacients, procedents del Registre Informatitzat Espanyol de Pacients amb Bronquièctasis (RIBRON), en què dos de cada tres (1.368) eren dones.

Tres escales diferents

Els investigadors van tenir en compte diversos paràmetres clínics a l’hora de classificar el nivell de gravetat en tres escales diferents, que inclouen paràmetres clínics com la funció pulmonar, els esputs, l’estat nutricional, la colonització per gèrmens més agressius o l’extensió radiològica de les bronquièctasis.

Tenint en compte aquests factors, les dones presentaven uns índexs de gravetat clarament inferiors als dels homes en les tres escales clíniques utilitzades en l’estudi, tot i que entre el grup dels homes hi havia més fumadors.

La massa corporal

També van veure importants diferències en els paràmetres nutricionals entre homes i dones, amb un índex de massa corporal més alts en els homes respecte a les dones.

«Aquests resultats ens indiquen que, en el cas de pacients amb bronquièctasis, és necessari tenir en compte el gènere a l’hora de plantejar el seguiment de la malaltia», ha apuntat la doctora Esther Barreiro, autora principal de l’estudi i investigadora de l’IMIM i del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERAS).

Un segon estudi, també liderat per Barreiro i que publica la revista ‘International Journal of Enviromental Research and Public Health’, va analitzar les concentracions d’eosinòfils en sang, una cèl·lula del sistema immunitari present als pulmons com a reacció al procés inflamatori provocat per la bronquièctasis, de 906 pacients, també del registre RIBRON.

Ajuda per als tractaments

Notícies relacionades

Contràriament a l’esperat, els pacients que presentaven concentracions més altes, un 70% del total, eren els que tenien un nivell de gravetat de la malaltia menys greu, mentre que els que tenien menors concentracions d’eosinòfils tenien una malaltia respiratòria més greu, una pitjor funció pulmonar i un pitjor estatus nutricional, amb uns nivells d’inflamació sistèmica superiors.

Segons Barreiro, «davant aquestes dades, cal caracteritzar millor els pacients amb bronquièctasis en perfils fenotípics a mida per oferir estratègies personalitzades, sobretot en els que tenen concentracions baixes d’eosinòfils, i cal tenir en compte aquest fet a l’hora d’escollir determinats tractaments que tenen com a diana aquestes cèl·lules, per evitar que una disminució pugui provocar un empitjorament de l’estat del malalt».