Calendari oficial

Aquestes són les dates clau del calendari escolar de Catalunya 2021-2022

  • Els centres podran elegir si mantenen jornada contínua o partida a l’ESO, Batxillerat i Formació Professional

Aquestes són les dates clau del calendari escolar de Catalunya 2021-2022
2
Es llegeix en minuts
Valerio Seoane

Catalunya començarà el curs escolar 2021-2022 el dilluns 13 de setembre en el segon cicle d’educació infantil, la primària, l’ESO el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà d’FP, el curs de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau superior i a la resta dels ensenyaments de règim especial, excepte les escoles oficials d’idiomes.

Aquestes són les indicacions de l’ordre de la Conselleria d’Educació publicada aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Inici de curs

  1. Educació infantil i primària: Les classes han de començar el 20 de setembre i acabar el 22 de juny del 2022. A l’ESO es programaran activitats amb caràcter obligatori almenys fins al 17 de juny. A segon cicle d’educació infantil, no obstant, els centres podran programar un inici gradual des del 13 de setembre, que comporti un mínim d’1,5 hores de permanència seguida en el centre.

  2. FP i Adults: El curs en els ensenyaments de centres de formació professional inicial, cicles formatius i aules d’adults començarà no més tard del 20 de setembre, i a les escoles oficials d’idiomes començarà no més tard del 27 de setembre. El final de curs s’haurà de fer segons correspongui a la programació habitual.

Vacances

Notícies relacionades

Les vacances escolars del curs 2021-2022 es fixen per Nadal del 23 de desembre al 7 de gener, tots dos inclusivament; la de Setmana Santa, de l’11 al 18 d’abril, i el curs finalitza el 22 de juny.

Recuperació d’assignatures

El calendari també estableix que les avaluacions extraordinàries de l’ESO es faran entre el 17 i el 22 de juny, després de l’avaluació final ordinària.

Horaris lectius

  1. Infantil i primària: L’horari escolar a infantil i primària es desenvoluparà entre les 8.30 hores i les 18 hores, comprèn cinc hores lectives diàries, distribuïdes en dos períodes separats per descans al migdia, i no pot acabar abans de les 16 hores. La Generalitat assenyala que en cas que no hi hagi el consens necessari al si del consell escolar del centre, l’horari marc en aquesta etapa serà de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 hores: el departament ha assenyalat que el pla pilot de jornada a primària que es fa a 25 escoles catalanes es prorroga el curs vinent.

  2. ESO: l’horari escolar pot organitzar-se en jornada contínua o adequar-se al marc general, que es desenvoluparà entre les 8 i les 18 hores: en cas que es programin set hores lectives en un dia s’inclourà una pausa per menjar. En els instituts escola, a secundària es mantindrà les hores establertes normativa en aquella etapa, en els ensenyaments de segon cicle d’Infantil no s’iniciarà abans de les 8.30 hores i en les d’ESO no s’iniciarà abans de les 8 hores, i s’haurà de procurar que l’hora de sortida sigui la mateixa per a tot l’alumnat. Els centres organitzaran l’espai de descans i de menjador al migdia a la franja horària compresa entre les 12 i les 14 hores amb una durada suficient per a aquell alumnat que vol menjar a casa.

  3. Batxillerat i FP: Es podran organitzar amb les mateixes condicions horàries de l’ESO o un horari intensiu de matí o tarda.