Revisió educativa

Els alumnes catalans de quart d'ESO faran les competències bàsiques el 17 i 18 de febrer

Els exàmens, obligatoris, determinen el nivell aconseguit al finalitzar l'etapa d'educació obligatòria

lainz41927622 badalona  6 de febrero de 2018   pruebas de competencias b s180206112552

lainz41927622 badalona 6 de febrero de 2018 pruebas de competencias b s180206112552 / RICARD FADRIQUE

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

La Conselleria d’Educació ha convocat les proves d’avaluació o competències bàsiques de quart d’ESO per als pròxims dies 17 i 18 de febrer.

De caràcter formatiu o orientador per als centres, els exàmens de competències avaluen els coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumne al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística, matemàtica i cientificotecnològica.

Segons publica avui el Diari Oficial de Generalitat (DOGC), l’alumnat farà la prova al mateix centre educatiu on està escolaritzat i s’ha de mantenir l’agrupació dels alumnes per classes durant la prova, sempre que sigui possible.

Obligatòries

La resolució del DOGC recorda que la prova és una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori.

Tant la Federació de Mares i Pares de Catalunya (FAPC) com diversos sindicats d’estudiants i docents han mostrat les seves objeccions a aquests exàmens, perquè consideren que «no ajuden a l’aprenentatge i fomenten la competitivitat entre centres educatius».

Els resultats de la prova no es poden fer públics i completen les diferents fonts d’informació de què disposa el centre per identificar en cada alumne el grau de consecució de les competències i els coneixements bàsics, i no determinen la qualificació final de l’alumnat ni les decisions respecte a l’obtenció del títol d’ESO, recorda el DOGC.

Excepcions

Estan exempts de fer els exàmens o alguna de les seves competències els alumnes que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos últims anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

Notícies relacionades

També l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixin en desfasaments greus de l’aprenentatge estan exempts d’examinar-se, així com els alumnes amb malaltia prolongada o que per situacions administratives o jurídiques no puguin assistir al centre.

Les direccions dels instituts són les responsables de l’aplicació de les proves al seu centre i el professorat ha de col·laborar amb els aplicadors de les proves en els termes que determini la direcció del centre i d’acord amb les instruccions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, assenyala la resolució.