11 ESCOLES AFECTADES

El Govern retira el concert a les escoles que segreguen per sexe

El Departament d'Educació els concedeix un any de pròrroga, segons publica el DOGC

canigo-1

canigo-1

3
Es llegeix en minuts
Europa Press

La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha denegat la renovació del concert a 11 escoles catalanes que diferencien per sexe, però els ha concedit un any de pròrroga, segons recull la resolució per a la renovació provisional dels concerts educatius de primària, publicada aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El Govern argumenta que les escoles afectades «no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent».

Els centres educatius de Catalunya que queden exclosos del concert educatiu, la majoria pertanyents a institucions religioses de caràcter conservador, són les escoles Canigó de Barcelona, Bell-lloc del Pla de Girona, Les Alzines de Girona, Pineda de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Xaloc de l’Hospitalet de Llobregat, Institució Lleida, Campjoliu de L’Arboç (Tarragona), Institució Tarragona de Reus (Tarragona), La Vall de Sabadell (Barcelona), La Farga de Sant Cugat i Viaró de Sant Cugat (Barcelona).

Pròrroga d’un any

A les escoles que segreguen per sexe, a fi d’assegurar la coeducació en tot el Servei d’Educació de Catalunya –que inclou l’escola pública i concertada–, el Govern no renova els concerts d’aquests centres.

Però, per garantir l’escolaritat gratuïta d’aquest alumnat, ha concedit una pròrroga d’un any en el concert de primària, que aquest curs acaba, «especialment tenint en compte que l’estat d’alarma ha significat la interrupció o retard de processos informatius i administratius». Les mateixes fonts han assenyalat que «així, si aquestes famílies volen escolaritzar els seus fills de forma gratuïta, sabran que és l’últim curs que podran fer-ho en aquests centres».

Les lleis aplicades 

Per retirar el concert als centres que segreguen per sexe, Educació aplica l’article 43.1.d de la llei d’educació de Catalunya (LEC). Segons aquest article, els centres que ofereixin el Servei d’Educació de Catalunya han de complir el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent, assenyala la resolució.

El Departament d’Educació també apel·la a l’article 84.3 de la llei orgànica 2/2006 d’educació (LOE), que en el seu paràgraf tercer disposa que els centres que segreguen per sexe han d’exposar en el seu projecte les raons educatives de l’elecció d’aquest sistema i les mesures acadèmiques que desenvolupen per afavorir la igualtat.

També assenyala que la llei orgànica d’educació (LOE) disposa que no constitueix discriminació l’admissió dels alumnes i les alumnes o l’organització de l’ensenyament diferenciat per sexes sempre que l’ensenyament que imparteixin es desenvolupi de conformitat amb el que disposa la convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l’esfera de l’ensenyament de la Unesco.

Un dels articles, assenyala la Generalitat, disposa que en cap cas l’elecció de l’educació diferenciada per sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i les alumnes i els centres corresponents «un tracte menys favorable ni un desavantatge a l’hora de subscriure concerts amb les administracions educatives o en qualsevol altre aspecte», i els centres han d’exposar en el seu projecte educatiu les raons educatives de l’elecció del sistema, així com les mesures acadèmiques que porten a terme per afavorir la igualtat.

Projecte educatiu

Segons consta en la resolució del DOGC, el 3 de març Educació va requerir les escoles afectades amb la retirada del concert que en el termini de 10 dies presentessin el seu projecte educatiu de centre i al·leguessin les raons pedagògiques en què fonamenten l’elecció del model d’educació diferenciada per sexes.

Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el 14 de març, els terminis administratius van quedar suspesos abans que s’acabés el termini dels 10 dies per aportar la documentació sol·licitada, admet la resolució.

Per això, Educació afirma que ja que no «s’ha pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l’elecció d’un model d’escolarització diferenciada per sexes, ni l’adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat, no es pot aprovar la renovació del concert».

Canvis en els privats concertats

La resolució també publica l’aprovació provisional de la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Notícies relacionades

En funció de les dades del període actual de preinscripció, abans que s’iniciï la matriculació del curs 2020-21, Educació emetrà la resolució definitiva de renovació, modificació i pròrroga dels concerts educatius, que es publicarà en el DOGC.

Fonts del sector educatiu han assenyalat que és probable que els centres educatius que, segons aquesta resolució, perden el concert presentin un recurs contra aquesta decisió del departament que dirigeix el conseller Josep Bargalló.