24 febr 2020

Anar al contingut

A VALÈNCIA

Un tribunal insta a regular la prostitució al tancar un bordell il·legal

El TSJ valencià considera que «seria molt raonable» reglar legalment «un fenomen tan estès»

Els magistrats ordenen la clausura d'un local perquè no està registrat com una pensió

Juan Nieto Ivars

Un tribunal insta a regular la prostitució al tancar un bordell il·legal

El debat obert sobre l’abolició o regulació de la prostitució ha arribat a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La secció primera de l’alt tribunal ha ordenat el cessament immediat de l’activitat d’un bordell clandestí situat al centre de València, al costat del Mercat Central, que lloga habitacions a dones prostitutes en fraccions de 30 minuts a una hora, segons informa el diari Levante-EMV.

La sala pren la decisió «sense perjudici que, seria molt raonable, el fet que es regulés legalment, en tots els seus sentits, un fenomen tan estès com aquest». El prostíbul, ubicat en un immoble de diverses plantes del carrer de Viana, al barri de Velluters, seguia obert ahir oferint habitacions a prostitutes per a serveis sexuals.

En la sentència, dictada el 29 de novembre passat i que també condemna a costes la propietària del bordell il·legal, els magistrats aclareixen que «òbviament», aquest assumpte no té per objecte valorar l’activitat de prostitució que es materialitza en aquest local, «ni per descomptat resoldre el plet en funció d’un judici crític, estètic o moral sobre la prostitució, cosa que és aliena per complet» a la matèria objecte del plet.

No obstant, a continuació el tribunal puntualitza que el «raonable» seria regular per part de les administracions aquestes activitats. Aquest assumpte s’ha seguit per la jurisdicció contenciosa administrativa, ja que la qüestió central que ha abordat el TSJCV és determinar si, en funció de l’activitat que exercita, es demana que el bordell estigui inscrit com una pensió i consti a l’expedient la comunicació ambiental per prevenir la contaminació i la qualitat de l’establiment.

Els fets als quals fa referència la sentència es remunten a l’any 2013, amb el PP al capdavant de l’Ajuntament de València. El Govern municipal va ordenar al juny d’aquell mateix any el cessament immediat de l’exercici de l’activitat de lloguer d’habitacions per temps en fraccions de 30 minuts a una hora al certificar que l’activitat corresponia a la d’una pensió malgrat que s’exercia la prostitució.

Anòmala activitat

Després d’una visita a l’immoble, la inspecció municipal va descobrir que es tractava d’una activitat clandestina, «al no haver efectuat la preceptiva comunicació ambiental que permeti l’obertura de l’establiment». La propietària hi va recórrer i un jutjat va donar la raó a l’Ajuntament de València.

Ara, el TSJCV resol el recurs després de compartir punt per punt la primera sentència. Els jutges afirmen que es lloguen habitacions per fracció de temps a dones que exerceixen la prostitució en el centre de València. No existeix un registre de clients i el recinte compta amb un passadís que accedeix als dormitoris, cuina de gas, aigua, dutxa i bany. Cada habitació compta amb porta, un pany cadenat, llit, lavabo, bidet i amb ventilació a l’exterior. S’han realitzat obres que han alterat l’estat original de les habitacions i la seva distribució respon a l’ús eventual.

La sentència recull que les mateixes dones van denunciar que l’immoble manca «de qualsevol mesura de seguretat i sanitària, i de les mínimes condicions de salubritat, així com de protecció d’incendis, que genera una gran situació de perill davant el tràfec de persones que hi acudeixen» diàriament. Per això, planteja que «seria molt raonable» que «es regulés legalment, en tots els sentits».

Mentrestant, la propietària ha negat que s’exerceixi l’activitat de pensió i ha reiterat de manera insistent que no s’ha provat l’existència de cap tipus de contracte d’arrendament per temps màxim d’una hora. Diu que es tracta d’un sotsarrendament, perfectament possible d’acord amb el contracte realitzat amb les dones i que en cap cas necessita llicència d’activitat.

El TSJCV ha conclòs que «l’esmentat local no pot ser concebut com a vivenda» i ha d’estar regulat «si és possible». Aquest bordell clandestí continuarà obert, en les mateixes condicions sanitàries, fins que es notifiqui la sentència a la propietària.