educació

Ensenyament fitxarà 1.500 professionals per fer l'escola més inclusiva

Els alumnes amb necessitats educatives aniran a col·legis ordinaris, que es reforçaran amb més docents, monitors, logopedes i psicopedagogs

La Generalitat preveu que el desplegament del nou model costarà 142 milions d'euros els pròxims quatre anys

fcasals33677641 escola171017175359

fcasals33677641 escola171017175359 / JOSEP GARCIA

3
Es llegeix en minuts
María Jesús Ibáñez / Barcelona

Tres anys de negociacions, més de 400 reunions de treball i 44 avantprojectes i esborranys han fet falta fins a arribar al decret d’atenció als alumnes en un sistema educatiu inclusiu, la normativa que regularà a partir d’ara com les escoles catalanes han d’incorporar els estudiants amb necessitats especials d’aprenentatge. El terme inclou alumnes que pateixen alguna discapacitat, els que pateixen alguna mena de trastorn o problema d’aprenentatge, els que presenten altes capacitats intel·lectuals i els que per raons socials i culturals es troben amb dificultats per avançar. El decret, aprovat ahir pel Consell Executiu de la Generalitat, reemplaça el que estava vigent fins ara, un text de 1997 pendent de ser substituït des de l’aprovació de la llei d’educació de Catalunya (LEC) l’any 2010.

El nou decret, que les associacions d’estudiants afectats han rebut amb mostres de satisfacció, preveu, com reclamaven les famílies, que qualsevol menor amb necessitats educatives sigui escolaritzat en primera instància en un col·legi ordinari. Solament si els pares del nen ho sol·liciten o si l’afectació de la criatura és de caràcter sever, aquesta serà atesa en un centre d’educació especial. «I això serà possible perquè cada alumne comptarà amb un itinerari personalitzat, cosa que significa que haurà de tenir a la seva disposició tots els mitjans i recursos que requereixi per poder seguir les classes amb normalitat, estudiï on estudiï», va subratllar Carme Ortoll, directora general d’Educació Infantil i Primària, una de les persones que ha dirigit la redacció del decret.

Tots els centres educatius de Catalunya hauran de reorganitzar els seus projectes pedagògics (alguns ja ho tenen previst) per poder donar resposta a les necessitats dels alumnes amb necessitats educatives especials, als quals prèviament els mestres i els serveis d’atenció psicopedagògica (en col·laboració amb les famílies, insisteix la Generalitat) hauran avaluat. «Serà l’informe de reconeixement de cada estudiant el que dictarà quines mesures necessita i el que determini el pla de suport personalitzat que ha de seguir», va indicar Mercè Esteve, subdirectora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, que també ha dirigit les trobades  de treball preparatoris del decret.

APRENENTATGE MÉS FLEXIBLE

«Si un nen amb problemes de visió necessita, per exemple, un projector per a la pissarra que augmenti la mida de les lletres, se li haurà de facilitar... A la resta de nens de la classe no els importarà i per a aquest nen el projector serà una gran ajuda», va detallar Ortoll. Això suposa, va indicar la directora general, que «els col·legis hauran de dotar-se d’entorns d’aprenentatge flexibles». Cada centre ha de crear, així mateix, la seva pròpia comissió d’atenció a la diversitat per analitzar què li fa falta i com s’organitzen els recursos de què disposa.

El pressupost necessari per reforçar les plantilles de les escoles i per adquirir els recursos i la tecnologia s’ha estimat en uns 142 milions d’euros en els quatre cursos vinents. La Conselleria d’Ensenyament calcula que en aquest període es contractaran al voltant de 1.500 docents, monitors de suport, logopedes, psicòlegs i psicopedagogs, entre altres professionals

Notícies relacionades

Els 150 col·legis d’educació especial que hi ha a Catalunya (públics i privats) passaran a ser centres proveïdors de serveis i recursos, segons preveu el decret. Això significa que el personal que treballa en aquestes escoles haurà d’organitzar-se i prestar suport educatiu als docents dels col·legis ordinaris. Els centres d’educació especial seguiran atenent els estudiants amb discapacitats més severes.

També el personal de les unitats de suport a l’educació especial (USEE) s’incorporarà a les aules, de manera que els alumnes amb necessitats no hauran de sortir de classe per anar a la USEE, com passa ara.Centres de noves oportunitats per fer-se un futur laboral.