Notes de la selectivitat 2017 a Catalunya: com consultar-les i període de reclamacions

Notes de la selectivitat 2017 a Catalunya: com consultar-les i període de reclamacions

JULIO CARBO

Es llegeix en minuts

Els 32.000 joves catalans que fa dues setmanes van fer els exàmens de selectivitat ja poden consultar les notes al portal www.accesnet.gencat.cat, introduint el seu DNI o NIE com a codi per registrar-se. També poden accedir a les notes de tall 2017 a Catalunya.

La informació que reben els estudiants és la nota aconseguida a la selectivitat, tant en la fase general (sobre 10 punts) com en l'específica (sobre 14 punts)

La nota de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis obligatoris. Cadascun dels exàmens es puntua de 0 a 10. És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

La qualificació de la fase específica configura la nota d'admissió a la universitat i s'obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10. Cada matèria es considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5. La nota d'admissió (un mínim de 5 i un màxim de 14) incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica.

 

RECLAMACIONS I DOBLE CORRECCIÓ

Els que tinguin dubtes sobre els seus resultats i vulguin fer una reclamació poden presentar una al·legació fins al 30 de juny, al portal accesnet. 

Et pot interesar

El període de preinscripció universitària s'acaba dilluns, 3 de juliol. Fins aquest dia, tots aquells que ja hagin fet el tràmit i hagin elegit, per ordre de preferència, el grau que volen estudiar el pròxim curs estan a temps de rectificar i corregir-lo, sobretot si veuen que la nota de selectivitat no els arriba.

El procés de reclamacions es tornarà a obrir l'11 de juliol, per a aquells alumnes que, una vegada coneguda la nota de tall de la carrera escollida, creguin que amb una doble correcció millorarien la seva nota. El termini, en aquest cas, és fins al 12 de juliol. El dia 18 es donaran a conèixer els resultats d'aquesta doble correcció.