28 febr 2020

Anar al contingut

La comunitat científica recolza Flix i exigeix a Ercros la descontaminació dels seus terrenys

CSIC, UAB i UB demanen estudis rigorosos sobre l'abast del dany ambiental abans que l'empresa cessi en la seva activitat

SÍLVIA BERBÍS / FLIX

El compte enrere està en marxa. L’empresa Ercros té els dies comptats a Flix, ja que tancarà el gruix de la seva activitat, la producció de clor mitjançant mercuri, com a màxim en un any. No hauria de fer-ho, adverteixen destacats membres de la comunitat científica, sense que Flix conegui abans i amb certesa quin és el llegat que hi ha al subsòl del seu complex químic, però també, apunten, en altres 'hot spots' tòxics fora del recinte sense investigar. Una herència que, adverteixen, es dibuixa sense equivalent a Catalunya ni potser a Espanya.
    

La Comissió de Medi Ambient del Parlament estudiarà aquest dimecres el cas

Joan Grimalt, professor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i expert en geoquímica orgànica ambiental; Marta Pujadas, doctora en Ciència i Tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Jordi Sunyer, especialista en epidemiologia ambiental; i Jordi Sierra, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB), componen el front científic que aquest dimecres compareixerà davant la Comissió de Medi Ambient del Parlament juntament amb l’alcalde de Flix, Marc Mur, per reclamar a l’Agència Catalana de Residus estudis rigorosos sobre l’abast de la contaminació dels terrenys d’Ercros i un pla per eliminar-la.

Joan Grimalt, professor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i expert en geoquímica orgànica ambiental; Marta Pujadas, doctora en Ciència i Tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Jordi Sunyer, especialista en epidemiologia ambiental; i Jordi Sierra, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB), componen el front científic que aquest dimecres compareixerà davant la Comissió de Medi Ambient del Parlament juntament amb l’alcalde de Flix, Marc Mur, per reclamar a l’Agència Catalana de Residus estudis rigorosos sobre l’abast de la contaminació dels terrenys d’Ercros i un pla per eliminar-la.

INSUFICIENTS I PARCIALS

A falta d’aquest estudi exhaustiu i independent, els tècnics s’han fet una composició de lloc a partir dels informes que realitza Ercros des del 2005, contractats per la mateixa empresa a una consultora. Els consideren «insuficients» i «de part» però, tot i això, el que admeten aquests estudis ja és «intolerable». Revelen parcel·les amb hexaclorobenzè 200 vegades per sobre dels nivells genèrics de referència, contaminacions per PCB (bifenils policlorats) 50 vegades per sobre d’aquests nivells, terrenys amb tricoloroetilè que superen 1.500 vegades els límits o valors de mercuri de 20.000 partícules per milió (ppm) quan el límit permès és de 30.
    

Els compostos organoclorats i els metalls pesants apareixen en profunditats de fins a 12 metres al subsòl o a 20 metres en aigües subterrànies. Hi ha zones per on una persona no podria transitar més de 25 minuts sense córrer el risc que incrementés la possibilitat de desenvolupar un càncer, segons aquests estudis encarregats per la mateixa empresa.
    

Els científics atribueixen a l'Agència Catalana de Residus "paternalisme" amb Ercros

L’Agència Catalana de Residus parla d’«exposició màxima acceptable», de manera que no ha emès una declaració de terra contaminada. De moment, només ha exigit la descontaminació sobre un percentatge molt baix d’hectàrees afectades, encara que el director de l’agència, Josep Maria Tost, va assenyalar que els treballs de caracterització no es tancaran fins a disposar dels estudis i informes oportuns. 

"Una hipoteca per al futur"

“El que hi ha avui dia als terrenys és una hipoteca per al futur i no és sota cap concepte admissible acceptar que hi hagi un risc per a la salut en algunes zones quan se supera la mitja hora d'exposició”, reclama el professor Grimalt. El mateix reclama l'alcalde, Marc Mur: “Volem que s'apliqui el nivell màxim d'exigència i que aquests terrenys siguin aptes per a ús industrial les 24 hores del dia durant 365 dies a l'any, i per determinar-ho reclamem que hi intervinguin els experts com a garants per tutelar el procés”. Majoritàriament recriminen a l'Agència Catalana de Residus que actua “amb massa paternalisme amb Ercros”, segons Pujadas. “S'ha de determinar amb exactitud la dimensió de la contaminació, avaluar un pressupost de descontaminació i establir un calendari d'actuació, i s'ha de fer ràpidament davant l'amenaça que l'empresa pugui anar-se'n sense poder exigir-l'hi”, diu el diputat de la CUP Sergi Saladié.

Ercros assenyala que està actuant “amb diligència i d'acord amb la legalitat per complir el projecte de remediació establert per les administracions competents”, i assegura que complirà “tots els requeriments que estableixi l'Administració per procedir a la clausura ordenada de les instal·lacions industrials que es detinguin”.