Paelles i graelles d’alumini forjat amb recobriment Quantanium® de Witford. Col·lecció Monix Titan.

Paelles i graelles d’alumini forjat amb recobriment Quantanium® de Witford. Col·lecció Monix Titan.

Finalitza el divendres, 22 de novembre del 2019

Col·lecció de paelles MONIX TITAN

Les paelles i graelles d'alumini forjat amb recobriment Quantanium® de Witford desprenen qualitat en tots els sentits. Col·lecció Monix Titan, ¡Qué menox... que Monix!

Promocions