Consell de Ministres

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la llei de famílies sense canvis substancials

El projecte de llei arriba a la taula del Consell amb algunes modificacions no substancials després dels informes dels òrgans consultius i la negociació entre ministeris

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la llei de famílies sense canvis substancials

David Castro

2
Es llegeix en minuts

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la llei de famílies, impulsada pel ministeri de Ione Belarra, amb alguns canvis tècnics respecte a l’avantprojecte, després dels informes dels òrgans consultius i la negociació entre ministeris de les mesures de conciliació.

Fonts de Drets Socials han explicat a Efe que el projecte de llei que arriba a la taula del Consell per continuar el tràmit parlamentari incorpora algunes modificacions no substancials a la seva redacció que no alteren el contingut de l’avantprojecte aprovat pel Govern el desembre passat.

Alguns dels informes consultius remesos al Govern proposen canvis, com el del Consell d’Estat, el més crític amb la norma, que ha advertit de la invasió de competències de les comunitats autònomes en alguns articles i l’exclusió de certes llars en les noves definicions de famílies.

Conciliació i diversitat

Per la seva banda, el Consell Econòmic i Social ha valorat els avenços en matèria de conciliació i el reconeixement de les diversitat de models familiars, tot i que creu que la transposició de la directiva europea que incorpora la norma s’hauria d’haver abordat en el marc del diàleg entre el Govern i els interlocutors socials.

Des de les entitats socials han reclamat que sigui remunerat el nou permís de 8 setmanes per a pares de fills de menys de 8 anys que crea la llei per evitar la penalització de la participació de les dones en el treball.

Amb la nova norma, tramitada per via d’urgència amb l’objectiu que entri en vigor aquesta legislatura, a Espanya seran més d’un milió les «famílies amb més necessitats de suport a la criança», actualment conegudes com a «famílies nombroses», ja que incorpora unes 300.000 llars d’un sol progenitor amb dos fills que passen a tenir aquesta condició que reconeix drets i ajudes.

També atorga aquest títol a les llars amb dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat, les encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d’aliments, i aquelles amb dos fills en la qual un progenitor sigui en tractament hospitalari durant un any o hagi ingressat a la presó.

Nous permisos retribuïts

La llei de famílies inclou nous permisos retribuïts per a la cura de familiars o convivents, crea un registre de parelles de fet que podran accedir als diferents permisos i reconeix el dret a l’atenció primerenca dels menors i les seves famílies.

Notícies relacionades

A més, amplia la renda criança de cent euros al mes per fill menor de 3 anys que només cobraven les mares treballadores a aquelles que estan a l’atur o que hagin cotitzat almenys un mes, una mesura que ja està en marxa des del gener.

La nova llei inclou un permís retribuït de cinc dies a l’any per atendre un familiar fins a segon grau o un convivent i el dret a absentar-se per motius familiars urgents –en casos de malaltia o accident– fins a 4 dies retribuïts.