Administrar de cara a la recuperació econòmica

El Consell d’Estat critica que el Govern hagi eliminat «controls» en el decret de fons europeus

Es llegeix en minuts

El Consell d’Estat mostra la seva «preocupació» per l’eliminació o modulació, portada a terme pel Govern central en el reial decret sobre l’administració dels fons europeus per a la recuperació econòmica, de mecanismes de control «en matèries tan sensibles com la contractació administrativa, els convenis administratius i les subvencions». L’informe va ser realitzat per la Comissió Permanent del Consell d’Estat el 21 de desembre i en ell examina l’expedient relatiu al projecte de reial decret llei pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquest reial decret va ser convalidat al Parlament però el PP va acusar el Govern d’haver ocultat l’esmentat informe del Consell d’Estat. Aquest organisme l’ha fet públic avui amb l’advertència que s’han d’implementar «totes les mesures precises per garantir una adequada i eficient assignació dels recursos procedents dels fons europeus i, en particular, de l’Instrument Europeu de Recuperació».

Notícies relacionades

En aquest sentit, l’informe detalla que «en la regulació projectada» pel Govern es formulen observacions de distinta naturalesa i entitat, que «amb freqüència tenen com a denominador comú la preocupació del Consell d’Estat davant l’eliminació o modulació de mecanismes de control en matèries tan sensibles com la contractació administrativa, els convenis administratius i les subvencions».

Entre aquestes observacions ressalten aquelles que han qualificat com a «essencials» perquè les consideren «especialment rellevants» en la tasca d’aconseguir un «elevat nivell de seguretat jurídica i econòmica de les mesures que puguin adoptar-se per a la gestió dels fons europeus», les relatives a la necessitat d’obtenir tots els informes preceptius que es determinin legalment, inclòs el dictamen del Consell d’Estat, abans de resoldre els corresponents procediments i de sotmetre a fiscalització prèvia els expedients finançats amb càrrec als esmentats fons.