Anar al contingut

EL PACTE PRESSUPOSTARI

Els ajuntaments podran limitar els preus del lloguer

L'acord Sánchez-Iglesias recull la idea plantejada per Colau d'intervenir en el mercat i garanteix que serà aprovada el 2019

Els contractes tindran una durada mínima de cinc anys si el llogater és un particular i de set si és una empresa

Manuel Vilaseró

Els ajuntaments podran limitar els preus del lloguer

ELISENDA PONS

L’apartat sobre vivenda de l’acord pressupostari amb Units Podem recull  bona part de les mesures que proposava aquesta formació, entre les quals destaca la prolongació fins a set anys de la durada mínima dels contractes de lloguer en cas que el llogater sigui una persona jurídica (immobiliària, banc, etc.). En cas que aquest sigui un particular, el període mínim passaria dels tres anys actuals a cinc.

En els dos casos, el contracte es prorrogarà de manera automàtica durant tres anys més, si cap de les dues parts manifesta la seva voluntat de no renovar-lo com a mínim sis mesos abans que finalitzi.

També es limitarà a dues mensualitats el màxim que pot exigir el llogater en concepte de fiança sense que es pugui establir una altra garantia addicional com la que avui exigeixen moltes immobiliàries.

Zones amb preus disparats

El pacte també recull la proposta de la formació morada d’intervenir en els preus dels lloguers facultant els ajuntaments i les comunitats autònomes perquè puguin “regular i limitar les pujades” a les “zones declarades prèviament com tensionades”.

Aquestes zones podran ser delimitades pels ajuntaments “quan s’hagi produït un increment abusiu de les rendes de lloguer de vivenda habitual que obstaculitzi als seus habitants l’accés a una vivenda a un preu raonable i, amb això, l’exercici del dret constitucional a la vivenda”,

La proposta va sorgir de l’Ajuntament de Barcelona i després va ser assumida pels denominats ajuntaments del canvi i Units Podem com una manera de fer front als preus astronòmics del lloguer al centre de les ciutats. El Ministeri de Foment era més partidari d’intervenir de manera indirecta amb estímuls fiscals als propietaris que no superessin determinat nivell de preu.

El Govern garanteix en l’acord que la normativa necessària per establir aquesta regulació de preus “es desenvoluparà” al llarg del 2019.

Colau demana celeritat 

En aquest sentit, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, molt satisfeta amb l’acord, ha instat el Govern en declaracions a EL PERIÓDICO a tramitar les modificacions legislatives sense necessitat d’esperar que els Pressupostos siguin aprovats, ja que aquestes reformes no comporten cap despesa.

Les reformes “donaran una mínima estabilitat al llogater i contribuiran a acabar amb la bombolla del lloguer”, ha explicat l’alcaldessa, que considera l’acord un pas “per acabar amb els ‘negocis del segle’ que duia a terme el sector immobiliari” a costa dels ciutadans.

Dins del paquet que sí que necessitarà dotació pressupostària, en l’acord segellat per Sánchez i Iglesias s’hi inclou també el compromís de promoure en quatre anys 20.000 noves vivendes de lloguer assequible.

També s’establirà un marc legal que defineixi el que és una vivenda buida i què és una “gran forquilla d’habitatge” perquè les autonomies i ajuntaments poden adoptar mesures perquè aquests pisos surtin al mercat del lloguer, ja sigui a través de “mesures fiscals, sancionadores, d’asseguraments o estímul”.