Àgora Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Una millor gestió dels fons europeus

Des de Pimec volem ser agents activadors perquè aquests recursos s’executin amb encert i responsabilitat i perquè arribin a les mipimes

2
Es llegeix en minuts
Una millor gestió dels fons europeus

Epi_rc_es

Ara mateix ens trobem a mig camí del desplegament dels fons europeus i, per això, vull recordar que a Catalunya tenim assignats 5.000 milions d’euros dels 42.000 totals, amb la previsió que encara n’arribin 8.300 més. A l’espera de rebre el 60% del finançament de la primera fase, vull posar de manifest que s’ha de fer una millor gestió del que queda d’aquests recursos i dels que arribaran en la segona etapa. Això passa per millorar totes les qüestions que han fallat fins ara i per posar en marxa nous mecanismes que permetin que aquest finançament sigui una eina eficaç i eficient.

¿I com sabem quins aspectes es poden millorar i quines mesures s’han trobat a faltar? Perquè les destinatàries dels fons europeus, les empreses, han manifestat el seu desengany i les seves necessitats a través de l’elaboració de l’informe de Pimec sota el títol ‘Les pimes i el finançament amb fons Next Generation EU’. Segons les seves respostes, hem constatat que s’ha d’encarar el pròxim cicle, que és tan gran com el primer, amb garanties que aquests recursos arribin a les mipimes i reverteixin aquesta situació de decepció amb una millor col·laboració publicoprivada i amb l’aplicació del principi de subsidiarietat.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Entre altres qüestions, les empreses s’han mostrat preocupades per la incertesa sobre la data de cobrament de les ajudes i la dificultat en la seva tramitació: un 52,8% de les que no han sol·licitat cap ajuda ha sigut per desconeixement, un 41% per les dificultats per complir els requisits, un 30,4% pel volum de burocràcia i un 16,8% per la falta de personal especialitzat. D’altra banda, la seva percepció és que les grans beneficiàries dels fons europeus són les grans companyies, seguides de les administracions públiques.

Així mateix, l’estudi destaca que més de la meitat de les mipimes han demanat algun tipus d’ajuda pública i que el format majoritari és la subvenció (92,4%). De l’informe també es desprèn que hi ha un alt desconeixement de la procedència dels fons, concretament el 27,2% desconeix si l’ajuda rebuda era NGEU o no ho era.

Per tot això, i amb l’objectiu que aquests fons també repercuteixin en polítiques transversals com la igualtat de gènere, la digitalització o la sostenibilitat, serà necessària l’aplicació del principi de subsidiarietat territorial. Vull explicar que la seva absència genera problemes d’execució, com ha passat amb la gestió dels Perte. Serà necessari doncs impulsar estratègies territorials per a les mipimes, destinant el pressupost encara no utilitzat a convocatòries de projectes sectorials amb impacte local, i tenint en compte la prioritat de les empreses: el 67,2% ha sol·licitat finançament per a la digitalització i el 24,2% per a l’autoconsum energètic.

Notícies relacionades

En conclusió, crec que la millora de la segona fase de desplegament dels NGEU passa per l’acompanyament a les empreses i, en aquest sentit, fem una crida a les administracions públiques i els proposem que prenguin com a referència el model d’èxit del Kit Digital, dissenyat tenint en compte les empreses de menor dimensió gràcies a una bona col·laboració publicoprivada.

Les organitzacions empresarials i els col·legis professionals podem contribuir de manera important en l’execució dels fons i des de Pimec volem ser agents activadors perquè aquests recursos s’executin amb encert i responsabilitat i perquè arribin a les mipimes per incidir directament en la nostra productivitat.