Àgora Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Òrgans d’igualtat forts per combatre la discriminació a la UE

A través d’una nova iniciativa legislativa adoptada per la Comissió Europea, volem que els organismes d’igualtat desenvolupin tot el seu potencial

3
Es llegeix en minuts

Les actuals normes d’igualtat de la UE exigeixen la creació d’organismes nacionals de promoció de la igualtat en tots els estats membres de la UE. Aquestes institucions s’han fet necessàries i valuoses per a l’afirmació del principi de no discriminació de les persones i l’adopció de polítiques d’igualtat per part de les autoritats públiques i les organitzacions privades.  

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Molts estats membres han fet possible que els seus organismes d’igualtat exerceixin un paper determinant i es converteixin en centres clau de coneixements especialitzats i suport en les denúncies de discriminació. Tot i que existeixen nombroses bones pràctiques, el panorama dels organismes d’igualtat a la UE es caracteritza per una gran diversitat, en què, lamentablement, també caben una independència insuficient i competències limitades. Això es deu que la legislació vigent recull únicament criteris mínims sobre competència i independència sense fixar normes. 

Aquesta situació crea disparitats en la manera en què es recolza les víctimes al conjunt de la UE. Construir una Unió de la igualtat implica garantir que les persones de tots els estats membres gaudeixin d’un nivell mínim comú de protecció contra la discriminació, amb drets de recurs comparables.

A través d’una nova iniciativa legislativa adoptada avui per la Comissió Europea, volem que els organismes d’igualtat desenvolupin tot el seu potencial, contribueixin eficaçment a l’aplicació de les normes d’igualtat de la UE, ajudin les víctimes de discriminació a accedir a la justícia, participin en activitats de prevenció i promoció, sensibilitzin sobre el dret a la no-discriminació i ampliïn els coneixements i capacitats de les entitats públiques i privades. 

Això és necessari, ja que la percepció de la prevalença de discriminació per raó d’orígens racials o ètnics, orientació sexual, religió o conviccions, discapacitat o edat és elevada i oscil·la entre el 59% i el 40%. L’absència de denúncies per discriminació continua sent un problema generalitzat i són molts els incidents que passen inadvertits.

La discriminació té un cost per a les persones, la societat i l’economia. Davant l’escassetat de mà d’obra i les carències de capacitats, hem d’abordar els reptes que es plantegen des de fa temps a la participació al mercat laboral de les dones, les persones amb discapacitat, els gitanos i les persones d’origen migrant. Aconseguir la igualtat en la vida quotidiana de les persones és una gran oportunitat per a un creixement integrador i sostenible. I el reforç dels organismes d’igualtat forma part de la solució.

La legislació proposada per la Comissió Europea sobre normes destinades als organismes d’igualtat millorarà la manera en què aquests operen. Els estats membres hauran de garantir que la independència dels organismes d’igualtat quedi sempre a resguard, que aquests rebin un finançament adequat i que se’ls confereixin les competències necessàries per ajudar eficaçment les víctimes de discriminació. 

El suport dels organismes d’igualtat als ciutadans que són víctimes de discriminació ha de marcar un abans i un després. Els serveis prestats pels organismes d’igualtat hauran de ser gratuïts i accessibles per a totes les víctimes en igualtat de condicions, sense barreres. 

Els organismes d’igualtat hauran de facilitar a tots els denunciants informació i una avaluació preliminar del seu cas. Tots ells podran proposar determinades possibilitats a l’hora de perseguir els casos de discriminació, des de mirar d’arribar a una solució amistosa entre les parts fins a investigar més a fons, emetre dictàmens o decisions vinculants, o recórrer a la justícia. 

Amb les nostres propostes, els organismes d’igualtat podran exercir un paper fonamental en la creació i l’intercanvi de coneixements. Les institucions públiques estaran obligades a consultar aquests organismes de manera transparent i oportuna sobre les qüestions relacionades amb la igualtat, i a tenir en compte les seves recomanacions. 

Notícies relacionades

Aquests organismes podran contribuir a millorar la recollida de dades sobre igualtat, que és crucial per al seguiment i l’elaboració de polítiques amb coneixement de causa. Els seus informes diaris sobre la situació de la igualtat de tracte i la discriminació ajudaran a donar llum sobre els reptes que s’han d’abordar.

Si fem les coses bé, els organismes d’igualtat no només podran lluitar contra la discriminació a curt termini i en casos individuals, sinó que podran ajudar els estats membres a integrar el principi d’igualtat i a promoure el progrés a mitjà termini cap a societats cohesives basades en l’equitat i la inclusió.