Àgora Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

La jornada intensiva a l’escola, una oportunitat per al desenvolupament de competències durant l’oci

Aquest curs pot convertir-se en una oportunitat. Una ocasió per evidenciar el valor formatiu de les activitats d’oci educatiu i l’impacte positiu que tenen en els processos d’aprenentatge de nens i joves

2
Es llegeix en minuts
La jornada intensiva a l’escola, una oportunitat per al desenvolupament de competències durant l’oci

Elisenda Pons

Amb l’inici de l’escola arrenquen també les activitats d’oci educatiu fora de l’horari lectiu per a nens, adolescents i joves, que suposen un univers educatiu, i de desenvolupament integral i que afavoreixen, de la mà de l’escola, el creixement de tants nens i adolescents de les nostres ciutats i pobles.

En els mesos previs a l’inici de curs i durant el setembre se n’ha parlat molt, de l’oci. El Departament d’Educació ha apostat per una programació d’oci gratuïta i de caràcter universal, adreçada a tots els nens d’infantil i primària en horari de tarda, per garantir l’horari de permanència als centres i fer-ho compatible amb la jornada intensiva impartida pels docents. I és que aquest curs escolar, més enllà de debats polítics o tècnics, pot convertir-se en una oportunitat. Una nova ocasió per evidenciar el valor formatiu de les activitats d’oci educatiu i l’impacte positiu que tenen en els processos d’aprenentatge de nens i joves i en el desenvolupament de competències educatives i socials.

Competències lingüístiques, matemàtiques o relacionals, que potencien la millora del rendiment acadèmic i escolar; però, també, competències socials com la iniciativa, la flexibilitat o la creativitat, molt útils per a la integració i el desenvolupament cívic dels nens. Sense oblidar el treball en valors que desenvolupen aquests programes d’oci fora de l’horari escolar, clau per a l’aprenentatge de la convivència en comunitat i per participar i implicar-se amb l’entorn. Un projecte, a més, que permetrà a nens de famílies vulnerables disfrutar d’aquestes activitats, i possibilitarà així un accés igualitari a oportunitats educatives per a tots els nens.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Notícies relacionades

Un pilar clau perquè aquestes activitats tinguin un component educatiu, des de la perspectiva del desenvolupament de competències, és l’equip que hi ha al darrere. Perquè l’engranatge funcioni és indispensable la motivació i el compromís de monitors i monitores i educadors i educadores especialitzats i formats en pedagogia, psicologia o anàlisi social, però també amb capacitat d’aplicar estratègies i metodologies de caràcter lúdic i per al foment de la creativitat. D’altra banda, avançar en la qualitat pedagògica de les activitats d’oci educatiu requereix també, cada vegada més, formacions especialitzades i espais de reflexió on compartir orientacions, metodologies, bones pràctiques i reptes.

Amb el nou projecte de tardes d’oci pedagògic a les escoles l’oci ha omplert pàgines de diaris i minuts d’informatius. Ara és imprescindible caminar cap al reconeixement real de l’educació en l’oci i la seva consideració com a agent pedagògic clau, al mateix nivell que la resta d’estaments educatius. Només així podrem treballar per eliminar les desigualtats en l’àmbit educatiu i oferir les mateixes oportunitats de desenvolupament i promoció a tots els nens i joves. Només així aconseguirem que els adults del futur creixin en una societat cívica, igualitària i cohesionada.