Mobilitat Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Transport públic, l’opció necessària i urgent

A Barcelona hem decidit congelar les tarifes del transport públic per al 2022. Però si el preu és important, també ho és una bona qualitat del servei i una bona cobertura territorial

2
Es llegeix en minuts
Transport públic, l’opció necessària i urgent

JORDI OTIX

A Barcelona hem decidit congelar les tarifes del transport públic per al 2022. És el segon any consecutiu en què prenem aquesta decisió. No podia ser de cap altra manera, enmig de la recuperació de la crisi provocada per la pandèmia i, sobretot, si volem incentivar que més i més persones optin pel transport públic. Per facilitar aquesta elecció els preus han de ser ajustats.

Són les mateixes raons que ens van portar, fa dos anys, a impulsar una revolució dels títols de transport. Una revolució que només culminarà amb la posada en marxa definitiva de la ja massa esperada T-Mobilitat.  

Però si el preu és important també ho és una bona qualitat del servei i una bona cobertura territorial. El primer ho tenim: en viatges de fins a 30 minuts, el transport públic a Barcelona és el més eficient d’Espanya. Tot i així, continuem treballant per aconseguir un finançament que permeti als operadors garantir un bon servei i alhora afrontar els reptes de la renovació de les seves flotes. Per al segon, la cobertura territorial és imprescindible invertir en la xarxa, ampliant i reforçant la infraestructura per millorar la capil·laritat i, amb aquesta, l’eficàcia del sistema. Des de Barcelona pensem en Rodalies i el seu pla de millora que ara sí, per fi, sembla que es pren seriosament. 

Però també necessitem completar el tram central de la L-9, una infraestructura que tots paguem malgrat no utilitzar-la. I són fonamentals els ‘parks and rides’, que ha d’impulsar la Generalitat a prop de les estacions de tren de la regió metropolitana. Una xarxa d’aparcaments que milloraria la capil·laritat del transport públic i evitaria la congestió en els accessos.

La mobilitat és un dret tan bàsic com els drets fonamentals a la salut o a l’educació. Si ens podem sentir raonablement orgullosos del nostre sistema de sanitat públic, també hauríem de poder fer-ho del nostre sistema de transport públic. Els més joves ho tenen clar: la consciència mediambiental i la transició digital són en el seu ADN.

En les grans àrees metropolitanes la crisi ambiental, econòmica i social només es pot resoldre, si parlem de mobilitat, amb una aposta unànime i ferma per una xarxa de transport públic eficient, segura i sostenible.

Barcelona fa temps que treballa en aquesta direcció. Hem de compaginar la necessitat d’un bon funcionament de la mobilitat diària amb la transformació cap a un nou model que promogui els desplaçaments a peu, amb bicicleta o en transport públic, el mitjà amb un impacte més gran atesa la quantitat de viatgers que l’utilitzen, la seva connectivitat amb el territori i el seu caràcter inclusiu. 

Notícies relacionades

L’èxit del transport públic passa perquè cada dia més gent el triï com a l’opció més intel·ligent. Per compromís, però també perquè els seus viatges són més àgils i més segurs.

L’aposta pel transport públic és urgent: necessitem que els pressupostos i la seva execució per part de totes les administracions així ho reflecteixin.