L'era de la informació

Sense igualtat en les dades, no construirem la igualtat

Ens hem de dedicar a la recopilació de dades i a la creació d'algoritmes que incorporin la perspectiva de gènere

3
Es llegeix en minuts
ealos50367457 opinion 12 10 2019 ilustracion maria titos para el lunes 14 191013170139

ealos50367457 opinion 12 10 2019 ilustracion maria titos para el lunes 14 191013170139

Les dades són presents en totes les tecnologies emergents. La majoria de processos automatitzats de decisions privades i públiques es basen en processos de dades i algoritmes predictius d’intel·ligència artificialalgoritmes. ¿Quina pel·lícula o vols ens ofereixen partint del nostre historial? ¿Quina quantitat de trànsit s’espera en un dia? Hem de disposar de dades amb perspectiva de gènere perquè serveixin de base per prendre millors decisions, decisions que no generin més bretxes de gènere.

Recentment va tenir lloc el dia del dret a saber, o Dia Internacional de l’Accés Universal a la Informació, que en alguns països, especialment els anglosaxons, està reconegut com un dret fonamental a què la informació pública sigui accessible per a totes les persones (estar disponible en dades obertes) o bé sigui proporcionada quan es realitza una petició d’informació pública. En l’era de la informació, l’accés a aquesta implica oportunitats i un veritable exercici de drets, per aquesta raó es considera que la informació pública s’ha de convertir en la «matèria primera més democràtica». Per a això, ha de ser accessible i reutilitzable de forma universal i per a qualsevol finalitat.

El dret a saber amb gènere

Vull reclamar de forma específica el dret a saber amb gènere. Si les dades sobre la situació de les dones no estan incorporades, no només difícilment s’abordaran de forma adequada estratègies per a la igualtat plena de les dones, sinó que la seva absència pot generar noves bretxes o discriminacions, o biaixos en el cas d’algoritmes.

«Sense igualtat de dades no hi pot haver igualtat de gènere», explicava Mily Courey Pryor, directora de la iniciativa Data2X de la Fundació ONU. Reclamava així dades amb perspectiva de gènere davant les grans llacunes existents. Parlar de perspectiva de gènere en les dades públiques implica: disposar de dades desglossades per sexe per poder comparar homes i dones, de dades que es refereixin només a les dones per raó del seu sexe (per exemple, taxa de càncer de coll uterí) i les dades que estan relacionades amb els papers que s’assignen a cada sexe, com la violència domèstica, professionals o prostitució.

S’acaba de posar en marxa l’Observatori de dades obertes i gènere –un projecte de La CIBA, impulsat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Iniciativa Barcelona Open Data– centrat a divulgar i reclamar dades obertes que incloguin les dones. ¿Quines dades s’han de recopilar per abordar la violència de gènere? ¿Quins indicadors han d’estar desagregats per sexe perquè les dades obertes públiques mostrin les diferències en ús dels serveis públics d’homes i dones? Aquestes són algunes de les qüestions que haurà de plantejar-se i abordar aquest projecte.

Construir l’Observatori Dades Obertes de Prostitució ha sigut el primer repte, un portal web de visualitzacions basades en dades obertes sobre el fenomen de la prostitució i tràfic amb finalitats d’explotació sexual. Recopila les dades públiques existents en diversos àmbits per facilitar l’accés a les poques dades existents en la matèria, i publica dades obertes per promoure que s’hi generi nou coneixement. Un fenomen opac i amb falta de dades, per estar basat en dades molt majoritàriament il·legals, però també per una manca d’atenció d’institucions i de la societat per generar informació de forma sistemàtica sobre la matèria. Les dones explotades invisibles són més vulnerables si no sabem que existeixen, i els qui es lucren d’aquest negoci tenen menys retret social.

Algoritmes per a la igualtat

Les dades com una gran palanca de divulgació, de posar llum a fenòmens, de generar opinions basades en dades i no en creences. Les creences llasten les oportunitats de les dones, les creences i no la falta de dades, però les dades ens poden ajudar a visualitzar i impactar, per poder transformar. Si els algoritmes basats en dades personals poden oferir-nos el producte exacte segons les nostres preferències ¿no ens hem de dedicar a la recopilació de dades i creació d’algoritmes per contribuir a la igualtat de la meitat de la població?

Notícies relacionades

Incorporar la perspectiva de gènere en les dades obertes de forma sistemàtica resulta estratègic per al feminisme, ja que les decisions públiques es basaran en gran part en aquestes dades. A més, els algoritmes d’intel·ligència artificial també utilitzen dades públiques. Les institucions públiques tenen una gran responsabilitat en no descuidar les dades que marcaran el futur de les dones.

*Fundadora d’Iniciativa Barcelona Open Data i presidenta de Dones en Xarxa.