22 d’oct 2020

Anar al contingut

Turisme a Espanya

El turisme és un gran invent

Joan Puig

El turisme és un gran invent

Jordi Alberich

La massificació a grans urbs haurà d'anar a la baixa en favor de ciutats mitjanes i personalitat arrelada, que ofereixin al visitant una experiència intensa i personalitzada.

A mitja temporada, és bon moment per fer balanç del que està resultant l’any turístic. Les dades de finals de juny i les sensacions del mes de juliol, assenyalen que tancarem l’any amb una consolidació del turisme urbà i una molt lleu tendència a la baixa del turisme de sol i platja, especialment a les Balears i les Canàries. Un escenari raonable, ja que no podien esperar-se creixements al ritme dels últims anys, en els quals hem comptat amb visitants prestats per la dramàtica situació viscuda en països competidors directes, especialment del nord de l’Àfrica.

Així, en l’última dècada el turisme s’ha refermat com la gran indústria del país. Un període en què la costa ha pogut absorbir l’allau de visitants, alhora que les nostres grans ciutats s’han consolidat com a receptors de turistes. Un balanç excel·lent al qual, més enllà de les hores de sol o els quilòmetres de platja, han contribuït factors com les infraestructures viàries, portuàries i aeroportuàries; la seguretat ciutadana; la sanitat; o la mateixa modernització de l’oferta hotelera. Malgrat els ajustaments que ha comportat la crisi, és difícil trobar una altra destinació turística massiva amb la qualitat dels nostres serveis públics.

A més, sortim d’aquest període amb tres grans assoliments: la consolidació del turisme urbà, la conformació de grans empreses, i el convenciment compartit que som davant de canvis notables. Tres elements que, juntament amb els assenyalats anteriorment, han d’afavorir el trànsit cap aquest nou model l’eix fonamental del qual serà la sostenibilitat. Entesa aquesta en el seu sentit més ampli, des de la mediambiental a aquella que permet la convivència del turista amb el ciutadà local.

Nou model de turisme

Entre aquests canvis, s’haurà d’apostar decididament pel turisme de llarg recorregut. Aquell que, de procedències llunyanes i elevada capacitat adquisitiva, es dona durant tot l’any i aprecia la nostra gastronomia, cultura o mode de vida. Al seu torn, la massificació a grans urbs haurà d’anar a la baixa en favor de ciutats mitjanes i personalitat arrelada, que ofereixin al visitant una experiència intensa i personalitzada.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Disposem de tots els actius per, sense deixar de rebre molts milions de persones, transitar cap a aquest nou model. La clau arrela, com gairebé sempre, en una bona política pública que, a més, exigeix d’una bona coordinació entre els diversos nivells de l’administració, doncs tots incideixen directament en el turisme.

Malgrat ser un sector estable i generador de riquesa, a Espanya sempre hem considerat el turisme com una activitat menor. Un estigma que ve del context en què va començar a desenvolupar-se, el d’una Espanya endarrerida i tancada que s’entregava servilment al turisme procedent de països molt més avançats. Un escenari que va caricaturitzar com ningú Paco Martínez Soria en els anys 60 amb la seva pel·lícula “El turismo es un gran invento”. Més de mig segle després continua sent, i ara no és paròdia, un gran invent.

"Economista.

Temes: Turisme Empreses