Dues mirades

L'herència

El 45% dels nois creuen que si les mares treballen fora es pot ressentir la vida familiar, cosa que delata un enquistament dels rols tradicionals i el fracàs emocional de molts homes

Es llegeix en minuts
L'herència

NURIA PUENTES

Pares, alguna cosa feu malament. Pares en masculí a seques, no en masculí genèric. Homes pares. O potser sí, potser també en genèric. Pares i mares. El 45% dels nois creuen que si les mares treballen fora es pot ressentir la vida familiar. Aquesta mateixa percepció la comparteixen un 41,9% de les noies. Aquesta és una de les esclaridores dades que llança el baròmetre ‘Joventut i gènere 2019’, fet pel Centre Reina Sofia de la Fundació d’Ajuda a la Drogoaddicció a joves d’entre 15 i 29 anys. ¿Quants fracassos destil·len, aquestes xifres?

Notícies relacionades

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

És evident que delaten un enquistament dels rols tradicionals entre gèneres, les mirades segueixen ancorades en estereotips que perpetuen la desigualtat. Però també despullen el fracàs emocional de tants homes. Si el compromís dels dos progenitors amb les cures fos el mateix, si la feina no fos el camí de deserció que massa homes utilitzen per no implicar-se en el món afectiu, en la logística de la llar i en l’educació dels fills, no s’exigiria aquesta presència materna. I, el pitjor, no es deixaria en herència la desigualtat de la cura.