3
Es llegeix en minuts
Un model just i eficaç de protecció social

JOAN CORTADELLAS

Catalunya necessita una Agència de Protecció Social que avanci en la millora dels drets socials de la ciutadania i racionalitzi la gestió de les prestacions i serveis existents. I en aquest sentit disposem del marc competencial necessari per crear aquesta Agència, tal com acaba de reconèixer la recent sentència del Tribunal Constituci­onal.

 

    Impulsar l’acció legislativa del Parlament és una responsabilitat en primer lloc del Govern, que en aquest àmbit ha decidit delegar-la en els grups parlamentaris que li donen suport, JxSI i la CUP. Amb aquesta manera de fer, el Govern i els grups que li donen suport han eludit el debat en el sí del Consell de Treball Econòmic i Social i han obviat l’imprescindible procés de diàleg i concertació amb els sindicats i les organitzacions socials. 

Receptacle molt diferent

Malauradament la proposició de llei presentada per JxSI i la CUP està més preocupada de fer veure que és un pas important en el que anomenen desconnexió que del que hauria de ser l’objectiu de l’Agència de Protecció Social, el reforçament i ampliació de la cobertura de drets i la racionalització de la seva gestió. El resultat és que allò que publicitàriament es presenta com la primera llei de ruptura no passa de ser un receptacle administratiu molt deficient, que ni millora la gestió ni els drets de la ciutadania en relació a les prestacions socials que sí que depenen de la Generalitat i sobre les quals només s’ha retallat en els darrers anys.

 

    En aquest sentit, i malgrat les moltes declaracions grandiloqüents, la proposició de llei presentada perd l’oportunitat de millorar la cobertura social a Catalunya i racionalitzar la gestió de les prestacions i serveis. És aquesta la raó que ens ha portat el Grup Socialista i Catalunya Sí que es Pot a presentar una esmena a la totalitat amb un text alternatiu que permet encarar els veritables reptes d’una Agència Catalana de Protecció Social.

 

    Volem donar resposta a la urgència de generar un instrument de gestió pública davant les necessitats de la ciutadania pel que fa a l’exercici dels seus drets, i especialment pel que fa a l’accés àgil i amb garantia de prestacions i serveis relacionats amb la protecció social de caràcter assistencial.

 

    Fa 10 anys es va impulsar una llei de serveis socials que ja preveia la creació de l’Agència de Gestió de polítiques públiques del sistema català d’autonomia personal i atenció a la dependència, així com la col·laboració interadminis­tra­tiva. De tota aquesta previsió, els governs de CiU que disposaven del suport d’ERC no van fer res, com tampoc ho ha fet ara el de Junts pel Sí.

 

    Per a nosaltres, la feblesa dels sistemes de protecció social, la no actualització de la cartera de serveis, la dispersió de prestacions en diferents departaments de la Generalitat, la manca de coordinació entre administracions públiques en la prestació de serveis i ajuts econòmics, així com el sobreesforç que han fet les administracions locals per poder donar resposta a les necessitats creixents, justifiquen l’existència d’una agència eficaç i àgil en la gestió de les prestacions i serveis i coordinada amb els ajuntaments.

Una finestreta única

Notícies relacionades

Una agència descentralitzada territorialment que compti amb les administracions locals en la seva direcció i amb la participació de sindicats i organitzacions socials. Però sobretot necessitem una agència per gestionar la renda mínima d’inserció-renda garantida de ciutadania, que en un futur immediat hauria de ser l’eix que articuli el sistema català de protecció social i permeti una millora de les beques menjador, els ajuts davant la pobresa energètica i de tots els serveis socials. Una agència que compti d’una vegada amb un sistema d’informació robust i compartit. Mitjançant una finestreta única que no faci donar voltes a qui més ho necessita, sinó que l’atengui de forma personal.

    Aquesta és la proposta del grup socialista i de Catalunya Sí que es Pot que oferim a la ciutadania de Catalunya i al ­conjunt del Parlament de Catalunya.